Promocijski dogodek v Portorožu, 19.10.2017

V okviru Mednarodne konference o materialih in tehnologijah je vsako leto pod okriljem Strateškega sveta za  metalurgijo en dan namenjen slovenski industriji z aktualnimi tematikami. Letošnji posvet, ki bo organiziran  pod pokroviteljstvom SRIP MATPRO, je namenjen povezovanju med strateškimi razvojno-inovacijskimi  partnerstvi (SRIP-i) in problematiki kadrov, z namenom doseganja vodilne interregionalne vloge slovenskega  gospodarstva.

Vabimo vas v
četrtek, 19. oktobra 2017, od 13:30 do 17:00 ure
v GH Bernardin v Portorožu  na posvet

 Povezovanje, kadrovski izzivi   in vključevanje v mednarodne verige 

Država je v slovenski Strategiji pametne specializacije S4 izbrala 9 domen in v okviru teh ustvarila strateška  razvojno-inovacijska partnerstva. Ta partnerstva bodo uspešna, če bodo ustvarila dobro poslovno  okolje, za kar je nujen ustrezen dialog z državo, povezovanje znotraj SRIP-ov, predvsem pa povezovanje  med posameznimi SRIP-i. Vodilna vloga slovenskega gospodarstva bo dosežena z uspešno vpetostjo in  delovanjem v mednarodnih verigah. Poleg povezovanja in sodelovanja so podjetja izpostavila ključni  problem pomanjkanja ustreznih kadrov. Zato se bomo na letošnjem posvetu posvetili izzivom, ki nas čakajo  v prihodnje na tem področju in možnim sinergijam ravnanja s človeškimi viri.

Program:
13:30     mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, uvodni nagovor
13:40     dr. Željko Ćurić, OK Consulting, plenarno predavanje Razcepi in mostovi
14:20     odmor za kavo
14:40 – 17:00  panel Kako do kadrov prihodnosti?
Moderator: Igor. E. Bergant

SRIP-e bodo skozi moderirano diskusijo predstavili:

SRIP Tovarne prihodnosti – Franjo Bobinac, MBA, predsednik uprave Gorenja,
SRIP Pametna mesta in skupnosti – Julij Božič CIO, BTC
SRIP Pametne zgradbe in dom z lesno verigo – Boštjan Gorjup, direktor družbe BSH, hišni aparati
SRIP Mobilnost – mag. Marko Gorjup, predsednik uprave TPV,
SRIP Materiali kot končni produkti – Marko Drobnič, predsednik uprave Talum,
SRIP Medicina – dr. Mark Pleško, direktor COSYLAB,
SRIP Hrana- Anka Miklavič Lipušček, direktorica Mlekarne Planika,
SRIP Turizem –Gregor Jamnik, direktor hotela Slon,
SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo-Cveto Žalik, direktor Snage Maribor

Udeležbo na panelu in aktivno sodelovanje so potrdili tudi: prof. dr. Jadran Lenarčič, Institut Jožef  Stefan, prof. dr. Gregor Anderluh, Kemijski inštitut, doc. dr. Matjaž Godec, Inštitut za kovinske materiale in  tehnologije, prof. dr. Tamara Lah Turnšek, Nacionalni inštitut za biologijo, prof. dr. Jožef Vižintin, Inženirska  akademija Slovenije, prof. dr. Matjaž Kranjc, prorektor za znanstveno in raziskovalno delo Univerze Ljubljana  in predstavnik Univerze Maribor.
Panel bo otvoril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, prisostvovali pa bodo  tudi  državni sekretarji nosilnih ministrstev, ki so soodgovorni za izvedbo pametne specializacije: Franc Matjaž  Zupančič, SVRK, dr. Tomaž Boh, MIZŠ, Peter Pogačar, MDDSZ, mag. Tanja Bogataj, MJU, Tanja Strniša, MKGP   ter predsednica odbora za gospodarstvo v DZ Andreja Potočnik.

Povzetek sklepov bo podal predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup.
Vabljeni so tudi predstavniki medijev.

Veseli bomo, če se nam boste lahko pridružili 19. oktobra 2017 v GH Bernardin v Portorožu .

Vabljeni!

Uradno vabilo