First Call & Proposer’s day za EUREKA SMART Cluster s področja pametnih tovarn

SMART – the new EUREKA Cluster in Advanced Manufacturing – is launching its First SMART Call for Projects in Advanced Manufacturing on December 11.

Czech Republic, Norway, Portugal, Slovakia, South Korea, Spain, Sweden and Turkey are participating in this first call. Austria, Canada, Germany, Hungary, Ireland, Slovenia and Switzerland are not taking part in this call, but partners from these countries can contact their project officers to discuss potential funding alternatives.

The Cluster is organizing its first SMART Proposers’ Day in Brussels on December 12. SMART Proposers’ Day is a networking forum for organizations interested in participating in SMART projects that want to benefit from performing collaborative research.

The agenda includes a presentation about the first SMART Project Call, a project proposal pitch session and BtoB meetings to help you find project partners.

Projects ideas from all Advanced Manufacturing Technologies are welcomed. SMART projects are bottom-up and are open to all research topics as laid down on the SMART Technology Roadmap.
 

The SMART EUREKA Cluster invites interested organizations to pitch their project ideas by registering on the SMART Proposers’ Day website or by filling in a Project Idea Form, to be published on the “Projects looking for partners” section of the SMART website.

Dan odprtih vrat na Odseku za avtomatiko, biokibernetiko in avtomatiko na IJS in Laboratoriju za robotiko na Fakulteti za elektrotehniko

V sklopu akcij EU tedna robotike sta odprla svoja vrata  tudi Odsek avtomatiko, biokibernetiko in robotiko  instituta Jožef Stefan  in Laboratorij za robotiko Fakultete za elektrotehniko V Ljubljani. Predstavili so svoje projekte s področja industrijske in medicinske robotike ter meritev. Predstavitve so se   poleg zainteresiranih članov udeležili še RTV Slovenija in POP TV.
Tisti, ki ste predstavitev “v živo” zamudili, si  lahko ogledate posnetek, ki ga je objavil POP TV.

Pa še nekaj slik, posnetih na prezentacijah zmogljivosti robotov dogodku …


Robot kot 3D tiskalnik


Sodelovanje med robotoma


Adaptivni kolaborativni robot


Humanoidni robot

Posnetek oddaje  o robotih  s pomenljivim naslovom Roboti – dobro ali zlosi lahko ogledate  tudi  v oddaji Preverjeno na   PoP TV.

Obisk SRIP ToP v podjetju TPV

Obiska v podjetju sta se na povabilo vodstva podjetja udeležila  vodja UO doc. dr. Igor Kovač ter direktor SRIP ToP Rudi Panjtar.
Podjetje TPV je priznan dobavitelj sestavnih delov za avtomobilsko industrijo. Že zelo zgodaj so spoznali, da je potrebno digitalizirati in avtomatizirati delovna mesta, če hočejo ostati v družbi najboljših in obenem ta proces ustrezno skomunicirati tudi z zaposlenimi.
Avtomatizacija zagotavlja podjetju zmožnost doseganja velikih količin brez znatnega povečevanja delovne silre, izredno kakovost končnih izdelkov in izvrstno sledljivost proizvodov. Dejstvo, da jo izvajajo brez odpuščanja zaposlenih, le tem daje dodatno varnost in zaupanje v nadaljnjo usmerjenost podjetja.
Konstituiranje lastnega razvojnega oddelka  in odlično vključevanje lastnih razvojnih kapacitet  tako v razvoj novih proizvodov kot tudi  razvoj procesov in tehnoloških postopkov se podjetju pozna na vseh področjih delovanja.
Njihov cilj je pametna tovarna in do tega cilja prihajajo postopoma in z etapnimi  zmagami, ki vključujejo digitalizacijo delovnih mest v proizvodnji, robotizacijo delovnih operacij, uvajanje MES in vzpostavitev interne proizvodne logistike z lastnim proizvodom (AGV – avtomatizirana vodena vozila).

Sodelovanje s SRIP ToP vidijo predvsem v možnosti skupnih razvojnih pobud na področju robotike in nadaljnjega razvoja področja interne logistike ter v sodelovanju s horizontalnimi mrežami ter vertikalnimi verigami vrednosti v okviru SRIP ToP.

Predstavitev delov za avtomobilsko industrijo, ki jih proizvajajo za vodilne avtomobilske znamke

 

Dogodki ob evropskem tednu robotike

SPARC vsako leto v novembru v državah članicah združenja spodbuja organizacijo evropskega tedna robotike. Namen dogodka je splošna promocija robotike in predstavitev dosežkov s področja razvoja robotike, doseženih v posamezni državi.
Tej pobudi se pridružuje tudi SRIP Tovarne prihodnosti, ki združuje podjetja in raziskovalne organizacije, ki se v Sloveniji ukvarjajo z razvojem robotike in robotskih komponent. V ta namen organiziramo Teden odprtih vrat, kjer bodo nosilci razvoja in podjetja predstavili dosežke in svoje projekte na področju robotike. Dogodki bodo potekali od 20.11.2017 do 24.11.2017 na različnih lokacijah po Sloveniji. Dogodki so namenjeni tako članom SRIP tovarne prihodnosti, članom ostalih SRIPov in širši zainteresirani javnosti.

Program predstavitev po dnevih

Kdaj : Ponedeljek 20.11.2017, 10:00 -12:00
Dogodek : Predstavitev projektov in ogled laboratorija
Izvajalec: Institut Jožef Stefan, E1- Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko
Naslov : Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Raziskave odseka obsegajo teme, ki obravnavajo značilnosti gibanja pri človeku ter njegovo povezavo z okoljem, s strojem ali tehnološkim procesom. Rezultate teh raziskav uporabljajo v industrijski avtomatizaciji in robotizaciji ter v različnih vejah okoljske fiziologije in v športu. Glavne smeri raziskav se nanašajo na integracijo mobilnosti in manipulacije pri industrijskih in servisnih robotih, na humanoidne robote, na študij fizioloških značilnosti človeka v različnih (ekstremnih) okoljih, na razvoj novih biomedicinskih naprav, metod in postopkov ter na problematiko avtomatizacije, robotizacije in informatizacije industrijske proizvodnje.

Kdaj: Torek 21.11.2017, od 10:00 do 12:00
Dogodek : Predstavitev projektov in ogled laboratorija
Izvajalec: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za robotiko – Robolab
Naslov: Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
Robolab se osredotoča na zagotavljanje konkurenčne prednosti slovenske industrije z razvojem robotske tehnologije za industrijske uporabnike. V slovenski elektro in avtomobilski industriji so razvili in uvedli številne kompleksne robotske celice in rešitve. Eno od osrednjih področij razvoja je stik robota z okolico njegovega delovanja. Izvajajo tudi rešitve za kontaktne in nekontaktne meritve, ki jih spremljajo manipulacije na različnih industrijskih področjih.

Kdaj : Sreda 22.11.2017 od 10:00 do 12:00
Dogodek : Predstavitev delovanja in ogled proizvodnje
Izvajalec: Yaskawa Ristro d.o.o
Naslov: Lepovče 23, 1310 Ribnica
Yaskawa je globalno priznan proizvajalec industrijskih robotov. Za izboljšanje storilnosti v proizvodnji nudijo inovativne in zanesljive rešitve na podlagi lastnih znanj. Njihove rešitve delujejo v realnih pogojih in zahtevah za različne industrijske panoge. Izdelki za industrijo so rezultat lastnega znanja in nenehnega razvoja. Odlikuje jih visoka stopnja inovativnosti in predstavljajo najnovejše na področju tehnologij robotske avtomatizacije.

Četrtek 23.11.2017 od 10:00 do 12:00
Dogodek: Predstavitev projekta in ogled Kompetenčnega centra
Izvajalec : Kompetenčni center Roboflex

Naslov: ETRA d.o.o. , Bukovžlak 101, 3000 Celje

Osnovni namen Kompetenčnega centra (KC) ROBOFLEX je biti organizator fizičnega in virtualnega prostora za promocijo, demonstracijo, uvajanje in razvoj naprednih robotskih sistemov za potrebe proizvodnih MSP-malih in srednjih podjetij in njihovih inovacijskih ekosistemov.

Kdaj : Petek 24.11.2017 , 11:00 do 15:00
Dogodek : Predstavitev projektov in ogled laboratorija
Kje : Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Laboratorij za industrijsko robotiko
Naslov: Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
Laboratorij za industrijsko robotiko izvaja temeljne in aplikativne raziskave na področjih robotskih sistemov, mehatronskih sistemov, industrijske robotike in avtomatizacije proizvodnje, računalniško podprtega načrtovanja vodenja, električnih vozil in servosistemov. Posebni poudarek raziskovalnih aktivnosti je na naprednih regulacijskih algoritmih za vodenje različnih mehatronskih sistemov in električnih pogonov.
Zaželena je predhodna prijava na posamezen dogodek vsaj ena dan pred izvedbo dogodka. Prijavite se lahko na mail naslov ctop@ijs.si.
Ob prijavi navedite svoje ime in priimek ter dogodek, ki se ga želite udeležiti.

Več o sami akciji in dogodkih v ostalih državah najdete na spletni strani EU robotics.

Vljudno vabljeni na udeležbo na dogodkih.

Uradno vabilo

Ustanovna skupščina SRIP Tovarne prihodnosti

Ustanovna skupščina SRIP Tovarne prihodnosti je bila 24.10.2017 v hotelu 4 Point Sheraton v Ljubljani.  Skupščine se je osebno ali preko pooblaščencev  udeležilo 51 od 82 članov.

Predsednik UO SRIP ToP doc. dr. Igor Kovač je otvoril sejo Skupščine SRIP ToP in z nagovorom pozdravil udeležence .
Nato je prisotne člane nagovoril direktor instituta Jožef Stefan prof. dr. Jadran Lenarčič, ki je v svojem govoru poudaril pomen znanosti in SRIPov za razvoj inovacijskega okolja v Sloveniji.

Pozdravni govor prof. dr. Jadrana Lenarčiča

V nadaljevanju je direktor SRIP ToP, Rudi Panjtar, na kratko predstavil SRIP Tovarne prihodnosti, organizacijo, organe upravljanja in koristi za člane.

Predsednik UO je predstavil poslovnik skupščine in predlog sprememb, ki so jih člani soglasno potrdili. Po opisu volilnega postoka za izvolitev predsednika in dveh namestnikov skupščine, so člani pristopili k predlaganju kandidatov za predsednika in dva namestnika.

Za predsednico SRIP ToP je bila izvoljena Simona Petrič, direktorica podjetja Elvez d.o.o.,  njena namestnika pa sta mag. Matjaž Čemažar iz podjetja Domel d.o.o. in izr.prof.dr. Rok Petkovšek iz Fakultete za strojništvo  Univerze v Ljubljani.

  

Simona Petrič                                mag. Matjaž Čemažar

izr.prof.dr. Rok Petkovšek

Predsedovanje  in vodenje skupščine sta prevzela izvoljena predsednica in njen namestnik mag. Matjaž Čemažar.

Direktor SRIP ToP je nato predstavil sistem obračuna pristopnin in članarin v SRIP ToP.  Poudaril je, da sistem omogoča vsebinsko osredotočenost članov in enakovredno obravnavo malih in velikih podjetij pri odločanju.

Direktor je nato predstavil planirane aktivnosti za naslednje kratkoročno obdobje in odgovoril na nekatera vprašanja članov ter obljubil, da bo zapisniku skupščine predložen tudi seznam članov. Predsednica je nato zaključila skupščino in povabila udeležence na zakusko in mreženje.