SPARC vsako leto v novembru v državah članicah združenja spodbuja organizacijo evropskega tedna robotike. Namen dogodka je splošna promocija robotike in predstavitev dosežkov s področja razvoja robotike, doseženih v posamezni državi.
Tej pobudi se pridružuje tudi SRIP Tovarne prihodnosti, ki združuje podjetja in raziskovalne organizacije, ki se v Sloveniji ukvarjajo z razvojem robotike in robotskih komponent. V ta namen organiziramo Teden odprtih vrat, kjer bodo nosilci razvoja in podjetja predstavili dosežke in svoje projekte na področju robotike. Dogodki bodo potekali od 20.11.2017 do 24.11.2017 na različnih lokacijah po Sloveniji. Dogodki so namenjeni tako članom SRIP tovarne prihodnosti, članom ostalih SRIPov in širši zainteresirani javnosti.

Program predstavitev po dnevih

Kdaj : Ponedeljek 20.11.2017, 10:00 -12:00
Dogodek : Predstavitev projektov in ogled laboratorija
Izvajalec: Institut Jožef Stefan, E1- Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko
Naslov : Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Raziskave odseka obsegajo teme, ki obravnavajo značilnosti gibanja pri človeku ter njegovo povezavo z okoljem, s strojem ali tehnološkim procesom. Rezultate teh raziskav uporabljajo v industrijski avtomatizaciji in robotizaciji ter v različnih vejah okoljske fiziologije in v športu. Glavne smeri raziskav se nanašajo na integracijo mobilnosti in manipulacije pri industrijskih in servisnih robotih, na humanoidne robote, na študij fizioloških značilnosti človeka v različnih (ekstremnih) okoljih, na razvoj novih biomedicinskih naprav, metod in postopkov ter na problematiko avtomatizacije, robotizacije in informatizacije industrijske proizvodnje.

Kdaj: Torek 21.11.2017, od 10:00 do 12:00
Dogodek : Predstavitev projektov in ogled laboratorija
Izvajalec: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za robotiko – Robolab
Naslov: Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
Robolab se osredotoča na zagotavljanje konkurenčne prednosti slovenske industrije z razvojem robotske tehnologije za industrijske uporabnike. V slovenski elektro in avtomobilski industriji so razvili in uvedli številne kompleksne robotske celice in rešitve. Eno od osrednjih področij razvoja je stik robota z okolico njegovega delovanja. Izvajajo tudi rešitve za kontaktne in nekontaktne meritve, ki jih spremljajo manipulacije na različnih industrijskih področjih.

Kdaj : Sreda 22.11.2017 od 10:00 do 12:00
Dogodek : Predstavitev delovanja in ogled proizvodnje
Izvajalec: Yaskawa Ristro d.o.o
Naslov: Lepovče 23, 1310 Ribnica
Yaskawa je globalno priznan proizvajalec industrijskih robotov. Za izboljšanje storilnosti v proizvodnji nudijo inovativne in zanesljive rešitve na podlagi lastnih znanj. Njihove rešitve delujejo v realnih pogojih in zahtevah za različne industrijske panoge. Izdelki za industrijo so rezultat lastnega znanja in nenehnega razvoja. Odlikuje jih visoka stopnja inovativnosti in predstavljajo najnovejše na področju tehnologij robotske avtomatizacije.

Četrtek 23.11.2017 od 10:00 do 12:00
Dogodek: Predstavitev projekta in ogled Kompetenčnega centra
Izvajalec : Kompetenčni center Roboflex

Naslov: ETRA d.o.o. , Bukovžlak 101, 3000 Celje

Osnovni namen Kompetenčnega centra (KC) ROBOFLEX je biti organizator fizičnega in virtualnega prostora za promocijo, demonstracijo, uvajanje in razvoj naprednih robotskih sistemov za potrebe proizvodnih MSP-malih in srednjih podjetij in njihovih inovacijskih ekosistemov.

Kdaj : Petek 24.11.2017 , 11:00 do 15:00
Dogodek : Predstavitev projektov in ogled laboratorija
Kje : Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Laboratorij za industrijsko robotiko
Naslov: Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
Laboratorij za industrijsko robotiko izvaja temeljne in aplikativne raziskave na področjih robotskih sistemov, mehatronskih sistemov, industrijske robotike in avtomatizacije proizvodnje, računalniško podprtega načrtovanja vodenja, električnih vozil in servosistemov. Posebni poudarek raziskovalnih aktivnosti je na naprednih regulacijskih algoritmih za vodenje različnih mehatronskih sistemov in električnih pogonov.
Zaželena je predhodna prijava na posamezen dogodek vsaj ena dan pred izvedbo dogodka. Prijavite se lahko na mail naslov ctop@ijs.si.
Ob prijavi navedite svoje ime in priimek ter dogodek, ki se ga želite udeležiti.

Več o sami akciji in dogodkih v ostalih državah najdete na spletni strani EU robotics.

Vljudno vabljeni na udeležbo na dogodkih.

Uradno vabilo