OBISK SEJMA HANNOVER MESSE 2018 in UDELEŽBA NA B2B EVENTU V SKLOPU EEN MREŽE 23. – 26. april 2018

Tako kot vsako leto bo tudi letos v Hannovru med 23. in 27. aprilom potekal  največji industrijski sejem Hannover Messe 2018 (link) na katerem se bodo predstavili razstavljavci v sklopu naslednjih tem:
–          Digitalna tovarna: integrirani procesi in IT rešitve
–          Energija: integrirani energijski sistemi in mobilnost
–          Integrirana avtomatika, gibanje in pogoni: integrirana avtomatika,                             industrijska informacijska tehnologija, prenos moči in nadzor
–          Raziskave in razvoj: R&D in prenos tehnologije
–          Industrijske dobave: inovativne rešitve v dobaviteljskih verigah, »lahka«                 ogrodja

Hkrati s sejmom bo na  sejmišču potekalo tudi strukturirano mreženje v obliki individualnih sestankov na katera pa se morajo zainteresirana podjetja prijaviti v naprej !
Poslovno mreženje med podjetji EEN Brokerage Event during Hannover Messe 2018 (link) organizira mreža European Enterprise Network (EEN  – http://een.ec.europa.eu/) katere partner je tudi Gospodarska zbornica Slovenije.
Smiselno je torej izkoristiti oboje – ogled sejma in udeležbo na EEN mreženju. Izbrani sektorji mreženja ustrezajo sektorjem, ki jih pokriva Hannover Messe 2018.
Vsi, ki se želijo prijaviti na poslovno mreženje morajo obvezno upoštevati naslednje pogoje (pogoje določa organizator EEN srečanja – Gospodarska zbornica Luxembourg):

PRIJAVA – on-line prijava – tukaj

  •  izberite državo Slovenijo in lokalnega partnerja (v tem primeru GZS) ter izpolnite vse ostale rubrike,
  • do dogodka spremljate povabila na srečanja ali sami koga povabite, treba je biti odziven in potrjevati ponujene sestanke oz. jih zavrniti
  • nekaj dni pred dogodkom vam organizator pošlje urnik srečanj,
  • udeležba na dogodku na sejmišču v Hannovru.

Važno! Brezplačna on-line prijava je možna do 15. februarja 2018.
Po tem datumu bo cena udeležbe za razstavljalce in obiskovalce 119,00 EUR (za enega udeleženca), za vsakega nadaljnjega udeleženca iz podjetja je cena 75,00 EUR).

ODJAVA:
Brezplačna odjava ni možna, ne glede na datum ali ceno prijave. Strošek neudeležbe znaša 150,00 EUR za vsakega udeleženca in vam jih zaračuna organizator dogodka Chambre de Commerce de Luxembourg.

VSTOPNICA NA SEJEM:
Ker sejem poteka znotraj sejmišča, je potrebno kupiti vstopnico.

Cene: dnevna vstopnica v predprodaji stane 31 EUR (spletni nakup), na dan                     obiska pa 39 EUR. Cene vstopnic za vse dni sejma stane v predprodaji                   70 EUR (spletni nakup), na dan obiska pa 84 EUR.

 V primeru večje skupine  je možnost organiziranega skupinskega obiska sejma ter udeležbe na mreženju ob podpori SRIP-a Pametne tovarne!

V primeru interesa članov SRIP-a za skupinski obisk in udeležbo bi ob podpori zunanjega izvajalca za omejeno skupino (max. 15 udeležencev ) poizkusili organizirati skupno potovanje in namestitev, pri čemer je nujna čim prejšnja prijava iz naslednjih razlogov:

NAMESTITVE: najugodnejše namestitve so rezervirane že eno leto vnaprej in je za skupino težko dobiti namestitev na eni lokaciji po ugodnih cenah. Cene namestitev v času sejma so praviloma višje kot izven sejmov. To velja tako za mesto Hannover, kot njegovo okolico, saj je število poslovnih gostov v mestu ogromno.
POT: Podobna situacija je z nakupom letalskih vozovnic. Opcija je tudi prevoz s hitrim vlakom.
DATUMI: Potrebno je tudi določiti datume obiska in s tem prisotnosti na EEN dogodku, saj je treba pri registraciji za B2B vpisati datume prisotnosti.

Prisotnost udeležencev v celotnem terminu ni nujna, zato bomo organizirali potovanje tako, da bomo na sejmišču prisotni vsaj dva polna dneva. Točen termin skupnega potovanja bomo v primeru zadostnega interesa (min. 5 podjetij) javili takoj po zbranih interesih, upoštevajoč tudi letalske in/ali železniške vozne rede.

ROKI: V kolikor bo interes za obisk sejma, je potrebno vse gornje elemente definirati čimprej, oziroma pred iztekom roka za brezplačne prijave (15. februar 2018)

Gospodarska zbornica Slovenije vabi člane SRIP-a, ki bi jih zanimala udeležba na B2B sestankih in obisk sejma, naj se čimprej oz. najkasneje do 15. februarja prijavijo na mreženje, hkrati pa naj interesenti za skupinsko udeležbo to sporočijo takoj po prijavi. Pri tem naj izrazijo samo resne interese in zavezo za udeležbo, saj je taka organizacija stroškovno in operativno zahtevna in bo potrebno ob pozivu takoj poravnati vse potrebne obveznosti, v primeru kasnejše odpovedi pa tudi obvezujoče penale.

Vaš interes za skupinski obisk sejma v Hannovru sprejema GZS po elektronski pošti na naslov vanja.bele@gzs.si  ali ctop@ijs.si

 

Obisk v podjetju Plastika Skaza d.o.o.

Osebni stik  je tisto, ki nas in naše člane najbolj povezuje, zato izvajamo obiske naših članov po Sloveniji.

Na povabilo koordinatorke SRIP ToP dr. Branke Vitužnik, vodja razvoja in inovacij v podjetju Plastika Skaza d.o.o. , je direktor SRIP ToP Rudi Panjtar obiskal podjetje.

V pogovoru z vodjem proizvodnje dr. Robertom Agničem in  koordinatorko je bila izpostavljena usmeritev podjetja v digitalizacijo proizvodnje z uvajanjem pametnih strojev, robotov, pametnih orodij, programske opreme  ter drugih elementov v skladu s standardi in dobrimi praksami industrije 4.0.
Ravno tako je bila izpostavljena razvojna naravnanost podjetja, ki ima lastno registrirano razvojno skupino za področje polimernih materialov  z 9 devetimi registriranimi raziskovalci in jasno vizijo razvoja.
Sodelovanje vidijo predvsem v pomoči pri postopnem uvajanju tehnologij industrije 4.0 ter v sodelovanju v konzorcijih za javne razpise s področja razvoja. Sogovorniki so poudarili, da bi SRIP-i  in posledično njihovi člani morali imeti  večji vpliv tudi pri  razpisnih pogojih na javnih razpisih.
Po razgovoru smo si ogledali še proizvodne zmogljivosti v novih proizvodnih prostorih.

Najbolj mi je v spominu ostal moto, napisan ne enem od zidov podjetja, ki spodbuja  inovacijsko naravnost na vseh področjih  dela :”
Pogumni ne iščejo priložnosti, ampak jih ustvarjajo! 

                                                                                                                    Rudi Panjtar

 

Predstavniki SRIP ToP na obisku na Bavarskem

V organizaciji Službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko smo zainteresirani predstavniki SRIP-ov udeležili  dvo-dnevnega srečanja z  bavarskimi grozdi  v terminu od 31.1.2018 do 2.2.2018 na Bavarskem.

Prvi dan smo se v Ausburgu predstavili grozdu  Mehatronika in avtomatizacija (Cluster Mechatronik & Automation).
Gostitelji so nam predstavili področja grozda, organiziranost ter storitve za člane ter poslovni model.  Glede na širino področij , ki jih grozd pokriva , je zanimiv za vse SRIP-e, ki so kakorkoli povezani z industrijo, pametnimi mesti, pametnimi domovi in krožnim gospodarstvom. Navezali smo stike z vodstvom in se dogovorili, da poskušamo v naslednjem koraku najti področja, kjer bi lahko sodelovali ter za sodelovanje navdušiti tudi podjetja na obeh straneh.
Na naši strani (SRIP ToP) smo izrazili tudi željo po prikazu delujočih dobrih praks industrije 4.0 pri njihovih članih  in možnost prenosa izobraževanj o temah industrije 4.0 v naše okolje po sistemu “Train the trainer”.
Kontaktne osebe: 
Heiko Bartschat, CEO
Alexander Schäferling , odgovoren za internacionalizacij

Drugi dan smo se v Nürnbergu udeležili predstavitev grozdov, ki so združeni pod krovno organizacijo Bayern Innovativ.  Svoje delovanje in organiziranost so nam predstavili grozdi Energy, Automotive, New Materials.  Poudarili so možnost nastopa na njihovih sejmih ( npr. kot partnerska država , ipd..).
Predstavili smo jim našo ponudbo in navezali stike z vodji posameznih grozdov. V naslednjih mesecih bomo detajlno pregledali ponudbo teh grozdov in poskušali najti področja, kjer lahko ponudimo naše izdelke, storitve ali skupni razvoj.
Kontaktne osebe:
Energy – Mr. Bartl, CEO
Automotive – Mr. Czuday, Manager
New Materials – Mr. Konrad, CEO

Nato smo se vrnili v Augsburg, kjer smo srečali z Umwelt Cluster Bayern Po predstavitvi njihove dejavnosti smo predstavili možnosti sodelovanja. Na področju tovarn prihodnosti smo izpostavili predvsem senzorje, nove materiale, robotizacijo sortirnic odpadkov in načrtovanje ekološkega odtisa novega izdelka, tehnologije.
Kontaktna oseba:
Laura Jantz, M.A. Manager Projects & International Affairs

Vsi naši sogovorniki so poudarjali, da obstaja veliko možnosti za sodelovanje. Kot najhitrejšo  pot vidijo možnost medsebojnega sodelovanja v projektih Interreg AlpineSpace v obdobju 2018- 2020.
Dobili smo mnogo idej, kako v SRIP-ih članom ponuditi storitve na način, kot to delajo naši nemški kolegi.

Posebej pa se zahvaljujemo se Službi vlade za razvoj in kohezijsko politiko za njihov izreden angažma, odlično organizacijo in usklajevanje z gostitelji ter  odlično sodelovanje pri predstavitvah.

Vabljeni na sejem IFAM 2018

Vabimo vas da se udeležite zanimivega sejma

IFAM 2018

ki bo
 od 13.februarja  do 15. februarja 2018

na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

IFAM je tradicionalni specializiran B2B sejem, ki uspešno poteka že več kot desetletje ter vedno znova privabi kvalitetne razstavljavce in množico strokovnih obiskovalcev. IFAM 2018, ki  bo potekal istočasno z drugimi že tradicionalno poznanimi strokovnimi sejmi INTRONIKA, ROBOTICS in IT4Industryod, bo prvič v Ljubljani in sicer od 13.-15.februarja 2018 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Vse dni v času strokovnih sejmov bo organiziran bogat program strokovnih obsejemskih prireditev:

– prvi dan sejma 13.februarja 2018 je namenjen robotiki in industriji 4.0, kjer bodo poleg bogatega strokovnega obsejemskega programa organizirali na sejmu tudi Razstavo oldtimer robotov v Avli dvorane A. Ne zamudite predavanj o najnovejših dosežkih robotike in industrije 4.0, s strani IJS na programu GOSTOP, Reconcell ter bodoči uporabi robotov v tovarnah prihodnosti in zavoda TCS s predstavitvijo centra Roboflex.

– drugi dan sejma 14.februarja 2018 je namenjen Robotiki in industriji 4.0, kjer bodo poleg bogatega strokovnega obsejemskega programa (referatov, prezentacij, .., etc.) organizirali še Okroglo mizo o Robotiki in industriji 4.0.

– tretji dan sejma 15.februarja pa bo namenjen digitalizaciji, industriji 4.0 in 3D tiskanju,   kjer bo v okviru B2B sejma IT4Industry, poleg predavanj in prezentacij organiziran še okrogla miza Digitalizacija kot priložnost slovenske industrije 

POMEMBNO! Pred obiskom sejma morate nujno izvesti registracijo na tej povezavi.

Postopek je precej enostaven, po kliku na povezavo je potrebno izpolniti vsa polja in za ključno besedo/key word je potrebno navesti naziv vašega podjetja.
Registrant dobi potrdilo na svoj mail, ki ga je vnesel, to potrdilo pa si lahko shrani na pametni telefon ali pa ga natisne in se s tem  identificira ob vstopu na sejem na Registracijskem pultu v hali E / Jurček – registracija je BREZPLAČNA !

Predstavnik SRIP ToP bo na sejmu prisoten na razstavišču IJS, kjer bo IJS v živo prikazal delovanje adaptivne robotske celice Reconcell.

Za vaš obisk vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo in se že veselimo srečanja z vami.

SRIP Tovarne prihodnosti

Program predavanj  in obsejemskih dogodkov se nahaja na tej povezavi.