Obisk v podjetju Plastika Skaza d.o.o.

Osebni stik  je tisto, ki nas in naše člane najbolj povezuje, zato izvajamo obiske naših članov po Sloveniji.

Na povabilo koordinatorke SRIP ToP dr. Branke Vitužnik, vodja razvoja in inovacij v podjetju Plastika Skaza d.o.o. , je direktor SRIP ToP Rudi Panjtar obiskal podjetje.

V pogovoru z vodjem proizvodnje dr. Robertom Agničem in  koordinatorko je bila izpostavljena usmeritev podjetja v digitalizacijo proizvodnje z uvajanjem pametnih strojev, robotov, pametnih orodij, programske opreme  ter drugih elementov v skladu s standardi in dobrimi praksami industrije 4.0.
Ravno tako je bila izpostavljena razvojna naravnanost podjetja, ki ima lastno registrirano razvojno skupino za področje polimernih materialov  z 9 devetimi registriranimi raziskovalci in jasno vizijo razvoja.
Sodelovanje vidijo predvsem v pomoči pri postopnem uvajanju tehnologij industrije 4.0 ter v sodelovanju v konzorcijih za javne razpise s področja razvoja. Sogovorniki so poudarili, da bi SRIP-i  in posledično njihovi člani morali imeti  večji vpliv tudi pri  razpisnih pogojih na javnih razpisih.
Po razgovoru smo si ogledali še proizvodne zmogljivosti v novih proizvodnih prostorih.

Najbolj mi je v spominu ostal moto, napisan ne enem od zidov podjetja, ki spodbuja  inovacijsko naravnost na vseh področjih  dela :”
Pogumni ne iščejo priložnosti, ampak jih ustvarjajo! 

                                                                                                                    Rudi Panjtar