Brezplačno izobraževanje – Eko dizajner v elektro sektorju

Z usposabljanjem udeleženci pridobite znanje in kompetence za oblikovanje izdelkov in procesov po načelih povečane ekološke sprejemljivosti (eko dizajn) in s tem učinkovito pripomorete k izboljšanju energetske učinkovitosti izdelkov.
Prav tako z usposabljanji spodbujamo gradnjo industrijske konkurenčnosti in inovativnosti z izboljšano eko zasnovo izdelkov.
Osredotočili se bomo na znanja o najnovejših okoljskih politikah in standardih, o okoljsko sprejemljivejšem oblikovanju električnih komponent in vezij, o uporabi recikliranih materialov, konstrukcijskih izboljšavah izdelkov, o okoljsko izboljšanih proizvodnih procesih, o vplivu vgrajene programske opreme in o montaži ter demontaži elektronskih naprav.

USPOSABLJANJE JE NAMENJENO:

PRIDOBILI BOSTE:

  • Vodjem kakovosti,

  • produktnim vodjem,
  • oblikovalcem,
  • vodjem razvoja in razvojnim inženirjem,
  • vsem vključenim v proces razvoja in optimizacije izdelkov.

  • znanje, kako zmanjšati vpliv na okolje v življenjskem ciklu izdelka, vključno z uporabo surovin in naravnih virov, izdelave, pakiranja, prevoza, odstranjevanja in recikliranja;
  • spretnosti in kompetence s področja okoljskih tehnologij;
  • smernice ekološkega načrtovanja elektronskih naprav;
  • kompetence za vrednotenje ekološkega učinka naprave;
  • znanje o ekološkem certificiranju elektronskih naprav.

Več o tečaju  izveste na ponudnikovi spletni strani.