Priložnosti vesoljskih raziskav – ESA in Obzorje 2020 dne 15.3.2019 v prostorih MIZŠ

Udeležili smo se srečanja z naslovom »Priložnosti vesoljskih raziskav – ESA in Obzorje 2020«, ki ga je organiziralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na srečanju so bile predstavljene možnosti, ki jih imata dva najpomembnejša evropska igralca na področju vesoljskih raziskav – Evropska vesoljska agencija ESA in EU v okviru programa Obzorje 2020 Vesolje. Slovenija je članica v obeh organizacijah, zato je zelo pomembno, da čim bolje izkoristi svoje priložnosti in se s tem še hitreje razvija.

Delovanje Slovenije na področju vesoljskih raziskav in tehnologij že prinaša vidne rezultate. To sta npr. dva mala demonstracijska satelita, Nemo-HD in Trisat, ki sta bila razvita v tesnem sodelovanju raziskovalne sfere in podjetij in sta v bližnji prihodnosti predvidena za lansiranje. Prav tako se potencialne možnosti kažejo tudi na področju malih lansirnih sistemov.

Slovenija pri prijavah na razpise Obzorje 2020 Vesolje izkazuje dober skupni rezultat, saj smo, če upoštevamo število prebivalcev, primerljivi z državami, kot sta Francija in Nemčija. Na projektih Obzorja 2020 Vesolje trenutno sodeluje 11 organizacij iz Slovenije na skupno 15 projektih. Od tega jih je 6 iz javnega sektorja in 5 podjetij.

V prezentacijah ge. Tanje Permozer, MGRT in dr. Ivana Skubica, MIZŠ boste našli seznam operativnih programov, v katerih je dejavna Slovenija ter razpisov, na katere se bo mogoče prijaviti.

Dr. Thu Jennifer Ngo-Anh, je predstavila raziskave, ki jih ESA izvaja na področju mikrogravitacije, izolacije ter radiacije v vesolju. Predstavila je tudi raziskave lune in marsa, ki jih ESA načrtuje.

Prof. dr. Igor Mekjavič je priporočil naj se zainteresirana podjetja in predstavniki znanstvenih institucij udeležujejo ESA delavnic in sestankov. Gre za sorazmerno nizek vložek, ki nudi velike priložnosti.

Dr. Tomaž Rotovnik je predstavil izkušnjo podjetja SkyLabs, ki sodeluje z ESO.

Da bi dobili prvo približno predstavo interesa Slovenije za sodelovanje v programu ESA “European Exploration Envelope (E3P) Programme”, prosimo tiste, ki se vidite v predstavljeni raziskovalni dejavnosti ESA, da do ponedeljka, 15. aprila 2019 pošljete kratko povratno informacijo v katerem delu in na kakšen način vidite vaše sodelovanje (referenca sta lahko kar obe predstavitvi, ki jih je imela Dr. Thu Jennifer Ngo-Anh, ESA).

Povezava na predstavitve iz srečanja.

Predstavnik SRIP ToP prisoten na generalni skupščini EFFRA – European Factories of the Future Research Association

SRIP Tovarne prihodnosti je bil na tej skupščini tudi formalno sprejet med člane združenja. Dr. Gregor Dolanc, ki se je udeležil skupščine v imenu SRIP ToP, je na kratko predstavil SRIP ToP, povedal kaj nudimo ter predstavil naše interese. Glavna tema pogovora v dopoldanskem času je bila priprava novega akcijskega načrta za nov program Horizon Europe, ki bo nasledil Horizon 2020. Gre za evolucijo dosedanjega programa, večjih sprememb ni predvidenih. V središču bo še vedno digitalizacija. Dokumentacija in postopki so v fazi priprave, SRIP ToP bo skušal doseči, da bo lahko sodeloval pri pripravi vsebin.  Okvirni dokument z izhodišči pa je dosegljiv na tej povezavi.

Prijava na projekte za leto 2019 ni več mogoča, saj je večina rokov za prijavo že pretekla, nove priložnosti pa  bodo v letu 2020. V Bruslju  bo 22 in 23. 5. 2019 bo dogodek: Factories of the Future Community Days ,kjer bomo izvedeli več podatkov o nadaljnji aktivnosti EFFRA.

Kot eden od glavnih problemov je bil izpostavljen nizek odstotek odobrenih projektov (cca. 10 %). Trenutno pametne rešitve ni na vidiku, ena od idej je uvedba dvofaznih postopkov prijave, s čimer bi zmanjšali izgubo časa vloženega v pripravo neuspešnih prijav.

Popoldanskemu delu zasedanja skupščine se je pridružila ga. Signe Ratso, namestnica generalnega direktorja Direktorata Evropske komisije za raziskave in inovacije. O programu Horizon Europe je predvsem poudarila to, da bo pri ocenjevanju prijav več poudarka na ocenah učinka (predvsem na tržni eksploataciji in tudi drugih komponentah).

Kot problem obstoječega in preteklih programov je navedla nezadostne oz. neustrezne rezultate. Izrecno je poudarila problematiko vprašanje spola – zadostno vključevanje žensk. Podala je ugodno mnenje o novem EFFRA programu, posebej všeč ji je bil termin ”co-creation”, ki se pojavlja v kazalu dokumenta.

Digitalizacija proizvodnje – Izzivi EU regij v Vanguard ESM

SRIP Tovarne prihodnosti je na Fakulteti za strojništvo organiziral delavnico z naslovom Digitalizacija proizvodnje – Izzivi EU regij v Vanguard ESM za izbrana tehnološka podjetja, ki  dosegajo zahtevano stopnjo tehnološke zrelosti  in so stopila na pot uvajanja industrije 4.0 v svoje proizvodnje.

Predstavnica Tehnološkega Parka v Ljubljani, Simona Vernon, je predstavila Greenomed in Vanguard iniciativo. Vodji demo pilota (Virtual & Digital) , Coen de Graaf in dr. Marco Sacco, sta predstavila Vanguard ESM demo primer »Digital Transformation«, ki se ukvarja z digitalizacijo tovarne prihodnosti.
Prof. dr. Niko Herakovič iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je predstavil slovenski pilot »Digitalna tovarna«.
Sledil je ogled in praktični prikaz pilota s prikazom delovanja opravilnih agentov v povezavi z digitalnimi dvojčki in delujočo povezavo različnih tehnologij industrije 4.0 – digitalni dvojčki,  robotika, decentralizirani podatki, robotika, strojni vid, obogatena in virtualna  resničnost, fleksibilno digitalizirano delovno mesto – skratka pametna tovarna v malem.

Gosta sta bila vidno presenečena in navdušena  nad visoko stopnjo inovativnosti uporabljenih tehnologij.

Testna postavitev Pametne tovarne  na  Fakulteti za strojništvo v upravljanju laboratorija LASIM pod vodstvom prof.dr. Herakoviča

Dogovorili smo se za poglobitev sodelovanja akademskih institucij z regijama Brabant na Nizozemskem in Lombardija v Italiji glede nadaljnjega skupnega razvoja tehnologij za digitalizacijo proizvodnje in aktivacijo slovenske industrije.
S podjetji, ki so prisostvovala dogodku, smo se dogovorili za boljši pretok informacij in njihov večji angažma na določenih področjih – predvsem pri iskanju odgovorov na probleme in izzive v njihovih okoljih   z aktiviranjem znanja  podjetij in raziskovalnih institucij v okviru pilotov, ki so vzpostavljeni kot rezultat sodelovanja v Vanguard inicitivi.