Digitalizacija proizvodnje – Izzivi EU regij v Vanguard ESM

SRIP Tovarne prihodnosti je na Fakulteti za strojništvo organiziral delavnico z naslovom Digitalizacija proizvodnje – Izzivi EU regij v Vanguard ESM za izbrana tehnološka podjetja, ki  dosegajo zahtevano stopnjo tehnološke zrelosti  in so stopila na pot uvajanja industrije 4.0 v svoje proizvodnje.

Predstavnica Tehnološkega Parka v Ljubljani, Simona Vernon, je predstavila Greenomed in Vanguard iniciativo. Vodji demo pilota (Virtual & Digital) , Coen de Graaf in dr. Marco Sacco, sta predstavila Vanguard ESM demo primer »Digital Transformation«, ki se ukvarja z digitalizacijo tovarne prihodnosti.
Prof. dr. Niko Herakovič iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je predstavil slovenski pilot »Digitalna tovarna«.
Sledil je ogled in praktični prikaz pilota s prikazom delovanja opravilnih agentov v povezavi z digitalnimi dvojčki in delujočo povezavo različnih tehnologij industrije 4.0 – digitalni dvojčki,  robotika, decentralizirani podatki, robotika, strojni vid, obogatena in virtualna  resničnost, fleksibilno digitalizirano delovno mesto – skratka pametna tovarna v malem.

Gosta sta bila vidno presenečena in navdušena  nad visoko stopnjo inovativnosti uporabljenih tehnologij.

Testna postavitev Pametne tovarne  na  Fakulteti za strojništvo v upravljanju laboratorija LASIM pod vodstvom prof.dr. Herakoviča

Dogovorili smo se za poglobitev sodelovanja akademskih institucij z regijama Brabant na Nizozemskem in Lombardija v Italiji glede nadaljnjega skupnega razvoja tehnologij za digitalizacijo proizvodnje in aktivacijo slovenske industrije.
S podjetji, ki so prisostvovala dogodku, smo se dogovorili za boljši pretok informacij in njihov večji angažma na določenih področjih – predvsem pri iskanju odgovorov na probleme in izzive v njihovih okoljih   z aktiviranjem znanja  podjetij in raziskovalnih institucij v okviru pilotov, ki so vzpostavljeni kot rezultat sodelovanja v Vanguard inicitivi.