Predstavnik SRIP ToP prisoten na generalni skupščini EFFRA – European Factories of the Future Research Association

SRIP Tovarne prihodnosti je bil na tej skupščini tudi formalno sprejet med člane združenja. Dr. Gregor Dolanc, ki se je udeležil skupščine v imenu SRIP ToP, je na kratko predstavil SRIP ToP, povedal kaj nudimo ter predstavil naše interese. Glavna tema pogovora v dopoldanskem času je bila priprava novega akcijskega načrta za nov program Horizon Europe, ki bo nasledil Horizon 2020. Gre za evolucijo dosedanjega programa, večjih sprememb ni predvidenih. V središču bo še vedno digitalizacija. Dokumentacija in postopki so v fazi priprave, SRIP ToP bo skušal doseči, da bo lahko sodeloval pri pripravi vsebin.  Okvirni dokument z izhodišči pa je dosegljiv na tej povezavi.

Prijava na projekte za leto 2019 ni več mogoča, saj je večina rokov za prijavo že pretekla, nove priložnosti pa  bodo v letu 2020. V Bruslju  bo 22 in 23. 5. 2019 bo dogodek: Factories of the Future Community Days ,kjer bomo izvedeli več podatkov o nadaljnji aktivnosti EFFRA.

Kot eden od glavnih problemov je bil izpostavljen nizek odstotek odobrenih projektov (cca. 10 %). Trenutno pametne rešitve ni na vidiku, ena od idej je uvedba dvofaznih postopkov prijave, s čimer bi zmanjšali izgubo časa vloženega v pripravo neuspešnih prijav.

Popoldanskemu delu zasedanja skupščine se je pridružila ga. Signe Ratso, namestnica generalnega direktorja Direktorata Evropske komisije za raziskave in inovacije. O programu Horizon Europe je predvsem poudarila to, da bo pri ocenjevanju prijav več poudarka na ocenah učinka (predvsem na tržni eksploataciji in tudi drugih komponentah).

Kot problem obstoječega in preteklih programov je navedla nezadostne oz. neustrezne rezultate. Izrecno je poudarila problematiko vprašanje spola – zadostno vključevanje žensk. Podala je ugodno mnenje o novem EFFRA programu, posebej všeč ji je bil termin ”co-creation”, ki se pojavlja v kazalu dokumenta.