Posvet o uporabi umetne inteligence v industriji

Dolenjska gospodarska zbornica je v sodelovanju s SRIP Tovarne prihodnosti in Fakulteto za informacijske  študije 4. aprila 2018 organizirala  11.posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov v Novem mestu na temo umetne inteligence.  Dr.Marko Grobelnik (IJS) je predstavil osnovna izhodišča in koncepte umetne inteligence, dr. Marko Šimic(FS) njeno uporabo v pametnih tovarnah, dr.Andrej Debenjak(Cosylab)  je predstavil uporabo zdravstvu, pospeševalnikih delcev in Valerij Grašič(Iskratel) njeno uporabo pri napovedovanju potrebne razpoložljivosti operaterjev v sistemu obveščanja (112).  Predstavnik podjetja Comtrade je predstavil rešitev za velika podatkovna skladišča, dr. Miha Glavan (IJS) pa je predstavil S3 iniciativo AI+HMI, kjer Slovenijo zastopa SRIP Tovarne prihodnosti. Mag. Marko Bohar (GZS) in Rudi Panjtar(IJS) sta predstavila SRIP ToP, koncept pametnih tovarn in področja uporabe umetne intelligence v industrijskih okoljih. Dogodka se je udeležilo 60 udeležencev.