SRIP ToP in Podjetniški inkubator Kočevje d.o.o. storila prvi korak za uvajanje robotike v prvo triado osnovne šole

V letu 2018 se je delegacija slovenskih akterjev na področju robotike v organizaciji SRIP ToP in MZZ   udeležila srečanja z danskimi kolegi.  Poleg obojestranskega spoznavanja  smo  začrtali pot tudi nekaterim projektom.

Danes je v Kočevju Podjetniški inkubator Kočevje d.o.o. predstavil program Kubo, ki je produkt danskega podjetja Kubo Robotics .

Program KUBO na enostaven način  skozi igro vpeljuje  otroke od 6 do 10 leta v svet programiranja, sodelovanja in delitve dela v skupini – dve izmed osnovih kompetenc, ki jih bodo otroci potrebovali v prihodnosti. To omogoča brez uporabe kakršnegakoli zaslona na izredno inovativen način.  Koncept omogoča  povezovanje tudi z drugimi šolskimi vsebinami, tako da predstavlja dodano vrednost tudi na drugih učnih področjih. Učitelji in učenci, ki so program že preizkusili, so nad njim navdušeni.

Kubo Robotics je  s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje d.o.o. ob tej priliki podpisal zastopniško pogodbo,  memorandum o sodelovanju in uvajanju programa Kubo pa so že podpisale  ravnateljice in ravnatelj 4 osnovnih šol,

V nadaljevanju bodo  v letu 2019 usposobili  150 osnovnošolskih učiteljev, ki bodo postali mentorji  programa Kubo.  V ta namen bodo izvedli  10 delavnic, ki jih bo v celoti financiral SRIP Tovarne prihodnosti. Na ta način pripomoremo, da se omenjeni program čim hitreje uvede v zainteresirane osnovne šole in razširi na celotno območje države.

V SRIP Tovarne prihodnosti se zavedamo, da moramo razvijati kompetence mladih že v zelo zgodnji fazi njihovega razvoja, da bodo obvladovali  tako obstoječe tehnologije  kot tudi tehnologije, s katerimi se bodo soočali v prihodnosti.