Objavljen Javni razpis za sofinanciranje bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja

Vezano na možne nadaljevalne aktivnosti, ki so se pokazale ob obisku slovenske delegacije na Norveškem vas obveščamo, da je objavljen Javni razpis za sofinanciranje bilateralnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Kraljevino Dansko, Kraljevino Norveško, Republiko Finsko, Republiko Estonijo, Republiko Latvijo, Republiko Litvo v letih 2020 – 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz naslednjih držav:  Danske, Norveške, Finske, Estonije, Latvije ter Litve (v nadaljevanju: navedene države),  ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 2020 – 2022 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo do dveh let.

Elektronska prijava je pravočasna, če je v prvem roku oddana na elektronski naslovSKA@ARRS.SI  do vključno 30. 1. 2020 do 14.00 oziroma v drugem roku do vključno 28. 5. 2020 do 14.00.

Kontaktna oseba na ARRS: Marjetica Primožič, tel. +386 1 400 5970, med 9.00 do 12.00 ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si

Podrobnosti o javnem razpisu so na sledeči povezavi:  http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/razpisi/19/razp-skandinavija-20-22.asp