Konstitutivna seja projektnega sveta KOC-TOP

Obveščamo vas, da je 6.1. 2020 potekala konstitutivna seja projektnega sveta KOC-ToP, katerega član projektnega sveta je tudi SRIP ToP.

Projektni svet je konstituiral predsednika projektnega sveta, to je dr. Bojan Cestnik. Na seji je bila določena 1. Konferenca KOC-TOP od cikla šestih konferenc, ki jih bo organiziral KOC-TOP v času trajanja KOC-a. Prva konferenca z vodilno temo Vodenje ljudi v tovarnah prihodnosti bo potekala 19. 3. 2020 v prostorih Yaskawe. Člani SRIP ToP se bodo načrtovanih konferenc lahko udeležili pod enakimi pogoji kot člani KOC-TOP, prav tako bodo drugačni pogoji za predstavnike tistih podjetij, ki se bodo udeležili vseh šestih konferenc.

Uraden spored 1. Konference KOC-TOP bomo objavili naknadno.