Želimo vam uspešen svetovni inženirski dan!

Slovenski in Inženirji celega sveta danes 4. marca praznujejo prvi Svetovni inženirski dan s polnim imenom “World Engineering Day for Sustainable Development”, ki poteka pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO).

Ob tem dnevu želimo inženirjem vseh naših članov uspešno delo še naprej in se zavedamo, da je njihov prispevek ključen za realizacijo inovativnih idej, katere so temelji za trajnostno rast podjetij ter hkrati slovenskega gospodarstva.

Ekipa SRIP ToP