Sporočilo članom KOC-ToP

Spoštovani člani KOC-TOP!

Glede na zadnje ukrepe države in podjetij glede zaščite pred širjenjem virusa COVID-19 je že prišlo do več odpovedi usposabljanj. Zaradi resnosti situacije priporočamo dosledno upoštevanje navodil državnih organov. Posamezna usposabljanja se lahko prestavijo na poznejši termin, saj projekt traja še do 31. 5. 2022, tako da bo dovolj časa za izvedbo vseh aktivnosti. Prosimo vas le, da nas o morebitni prestavitvi usposabljanje pravočasno obvestite, ker smo dolžni spremembe javiti na sklad pred začetkom izvajanja posameznega dogodka. Tudi glede spletne izvedbe bodo v času nevarnosti širjenja virusa veljala poenostavljena pravila, v nadaljevanju navajamo pojasnila sklada.

1) Odgovor na vprašanje, kako je z izvedbo usposabljanj na daljavo:

V trenutni situaciji s širjenjem korona virusa je povsem razumljivo, da se usposabljanja in izobraževanja odpovedujejo ali prestavljajo. Nekateri izvajalci bodo poskusili izvesti e-usposabljanja kot nadomestek za usposabljanja »v živo«. Običajno dopuščamo e-usposabljanja s področja digitalizacije, s področja tako imenovanih mehkih veščin pa ne. Svetujem vam, da če je možno, da partnerska podjetja, ki so sama organizirala usposabljanja za zaposlene, le-ta usposabljanja prestavijo.
Če pa gre za usposabljanja, ki so organizirana neodvisno od podjetij, in ki jih izvajalci nameravajo vseeno izvesti v obliki e-usposabljanj (konference, strokovna srečanja) ter so bile kotizacije že plačane, naj izvajalci poskrbijo za beleženje prisotnosti udeležencev, po možnosti s pomočjo prijav, sledenja prisotnosti na portalih in posnetkov zaslonov z jasno vidnim uporabnikom storitve ali kakšnim drugim načinom spremljanja udeležencev.
Toda tudi te vrste e-usposabljanj bodo dovoljene samo dokler trajajo trenutne omejitve in bodo obravnavane posamično.

2) Odgovor na vprašanje, kako je s spoštovanjem zakonodaje o javnem naročanju. Kot piše v tč. 3.10 v navodilih, je seveda razumljivo, da je potrebna gospodarnost, da se predmet naročila dobi s čim manj sredstvi ob ustrezni kvaliteti in zadostitvi potreb naročnika:

Podjetja ne potrebujejo treh ponudb, razen če jih k temu zavezuje zakon (javna podjetja ali druge osebe javnega prava). Pravzaprav v tokratni izvedbi KOC sploh ni potrebno priložiti ponudb med dokazila o usposabljanjih, razen seveda v zgornjem primeru. Pomembno je, da se podjetja držijo naslednjega stavka, ki je naveden v Navodilih Sklada:

Spoštovanje temeljnih načel zakona o javnem naročanju pomeni, da se predmet naročila dobi s čim manj sredstvi, ob ustrezni kvaliteti in zadostitvi potreb naročnika.
Hkrati pa to ne pomeni, da dobite najcenejšega izvajalca, ampak najustreznejšega. Vaša skrbnica na Skladu tako ali tako pregleda vse napovedi in, če se ji zdi, da za kakšno usposabljanje potrebuje več informacij ali obrazložitev, vas pozove k temu.
Vseeno pa bi vas prosil, da kot projektna pisarna tudi sami preverjate napovedi oziroma izvajalce usposabljanj, ki vam jih pošiljajo partnerska podjetja, in tudi sami pridobite obrazložitve, če se vam zdijo kakšna usposabljanja ali izvajalci neprimerni/»sumljivi«. Pri tem se lahko po nasvet obrnete tudi na nas.

3) Odgovor na vprašanje, kako je potrebno označevati zunanja usposabljanja s predpisanimi logotipi:

Če se določenega usposabljanja, ki ga izvaja zunanji izvajalec, in je odprtega tipa (konference, usposabljanja, ki so namenjena različnim udeležencem in ne specifično za določeno podjetje), potem seveda označevanje teh dogodkov ni potrebno.
Če pa podjetje najame zunanjega izvajalca, da bo izvedel usposabljanje samo za njihove zaposlene in je to usposabljanje na sedežu podjetja ali kje drugje, potem pa je označevanje obvezno.
Prav tako je obvezno za skupna usposabljanja, ki jih organizira projektna pisarna.

Če bi potrebovali pomoč glede spletnega izvajanja usposabljanj, nam sporočite. Po potrebi bi lahko tudi izkoristili obdobje, ko bodo predvidoma vsaj nekateri zaposleni manj obremenjeni, da bi organizirali več spletnih skupnih usposabljanj. Če bi vam to bilo zanimivo, nam prosim sporočite.

V KOC-TOP se vam zahvaljujemo za razumevanje. Želimo vam, da ostanete zdravi in upamo, da bo trenutna situacija kmalu uspešno razrešena.