Trilateralno sodelovanje Nemčije, Francije in Italije ter njihova priporočila

Tristransko sodelovanje med Alliance Industrie du Futur, Piano Impresa 4.0 in Plattform Industrie 4.0 je predstavilo svoja priporočila za uspešno digitalno preobrazbo evropske industrije. Novo zakonodajno obdobje ponuja EU odlično priložnost za prizadevanja za skupni evropski digitalni ekosistem. Tristransko sodelovanje med Francijo, Italijo in Nemčijo želi izkoristiti priložnost za predstavitev svojih stališč o potrebnih korakih za evropsko podatkovno gospodarstvo in pozicioniranje Evrope kot digitalnega vodje v industrijski tehnologiji. Priporočila (v angleščini) segajo od standardizacije, pravnih okvirov in varnosti do raziskav in spretnosti.

Cilj tristranskega sodelovanja med Plattform Industrie 4.0, Alliance Industrie du Futur in Piano Impresa 4.0 je napredovati skupaj z obstoječimi procesi digitalizacije v duhu evropskega ideala. To tristransko sodelovanje je osredotočeno na tri temeljne teme, ki bodo obravnavane v treh skupnih delovnih skupinah:

  • Modeli standardizacije in referenčne arhitekture. Skupni standardi so ključni za digitalizirano industrijo. Tako bo prva delovna skupina opredelila ustrezne standarde, usklajevala prizadevanja za standardizacijo, delala na usklajevanju upravne lupine in poiskala načine vključevanja MSP na področju standardizacije. Skupina bo tu imela koristi od dosežkov francosko-nemške delovne skupine.
  • Integracija MSP in testbed-i. Da bi digitalizacija postala bolj dostopna za MSP, bo druga delovna skupina zbirala in združevala primere aplikacij iz vseh treh držav, razširjala in dokončala scenarije Industrie 4.0 ter spodbujala mednarodno mrežo testnih infrastruktur.
  • Politična podpora. Industrija potrebuje ugodne okvirne pogoje, če želi učinkovito izkoristiti digitalizacijo. Torej bo tretja delovna skupina izmenjala ideje o najboljših praksah političnih rešitev in programov iz različnih sektorjev in ravni, pri čemer bo usklajevala skupna stališča treh držav na evropski ravni in mednarodnih forumih.