Ukrepi MGRT za zmanjšanje gospodarske škode zaradi epidemije koronavirusa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že od začetka izbruha koronavirusa pozorno spremlja situacijo tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski in globalni ravni. K obvladovanju situacije in dolgoročnemu zmanjševanju škodljivih posledic za gospodarstvo pristopilo z dvostopenjskim sistemom:

  1. Opredelitev takojšnjih interventnih ukrepov, ki jih je mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju.
  2. Opredelitev strateških ukrepov, ki bodo pripomogli k vzpostavitev ali oblikovanju pretrganih dobaviteljskih verig oziroma nadomestili njihove manjkajoče člene, s čemer bi lahko tudi dolgoročno zmanjšali odvisnost od dobaviteljev izven EU.

Več si preberite na https://www.gov.si/novice/2020-03-12-posodobljeno-ukrepi-mgrt-na-vpliv-koronavirusa/.