Slovenski respirator – inovacijski izziv?

V skupni akciji Združenja za elektro in elektronsko industrijo in SRIP Tovarne prihodnosti želimo zbrati kompetence slovenskih podjetij, ki bi sodelovale pri razvoju in proizvodnji respiratorja. Vsa zainteresirana podjetja nam lahko svoje zanimanje za sodelovanje skupaj z kratkim opisom kompetenc posredujete na elektronski naslov ctop@ijs.si.