Evropska komisija pospešuje investicije v zdravstvene raziskave in infrastrukturo

Evropska komisija je v luči izbruha koronavirusa predlagala CRII pobudo (Coronavirus Response Investment Initiative), da bi spodbudila kohezijsko politiko za prilagodljiv odziv na hitro nastajajoče potrebe v najbolj izpostavljenih sektorjih, kot so zdravstveno varstvo, mala in srednja podjetja ter trgi dela, ter pomagala najbolj prizadetim ozemljem držav članic in njihovim državljanom ter s tem pospešila potrebne investicije v zdravstvene raziskave in infrastrukturo.

V namen hitrega preusmerjenja 37 milijard EUR iz Evropskih javnih investicij, je EK preklicala zahtevo po izterjatvi neporabljenih ESIF (European Structural and Investment Funds) sredstev za leto 2019, ter tako prko CRII Sloveniji namenila 114 mil EUR, poleg 86,5 mil EUR v okviru letnega predhodnega financiranja. Komisija je med drugim predlagala tudi upravičljivost porabe teh sredstev v namen boja proti koronavirusu v obliki podpore zdravstvenemu sistemu, zlasti za financiranje zdravstvene opreme, zdravil, pripomočkov za testiranje in zdravljenje, preprečevanje bolezni in ozaveščanje, e-zdravje, zagotavljanjem zaščitne opreme, medicinskih pripomočkov (vključno z respiratorji, maskami in podobnim) za prilagoditev delovnega okolja v zdravstvenem sektorju in za zagotovitev dostopa do zdravstvenega varstva ranljivih skupin.

Komisija je predlagala tudi podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki financiranja obratnega kapitala malih in srednjih podjetij, pri katerih je potrebno kompenzirati kratkoročne finančne izpade, tudi preko dotacij.

Za več informacij si preberite sporočilo EK slovenskim ministrstvem.