Objavljena ARRS javna razpisa po načelu vodilne agencije

Obveščamo vas, da je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavila nova javna razpisa po načelu vodilne agencije:

ARRS je na podlagi povabila FWF pristopila k sofinanciranju mednarodnih raziskav na temo SARS-CoV-2/COVID-19 in objavila:

Še nekaj dodatnih informacij in povezava na razpis FWF je dosegljivih na povezavi http://www.arrs.si/sl/obvestila/20/razpis-SARS-COV-19.asp

Sestavni del projektne dokumentacije je tudi STROŠKOVNIK. Za ARRS pripravite podatke za stroškovnik po strukturi cene (zaenkrat je še začasna cena ure), odvisno kateri CR izberete http://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20.asp, medtem ko bodo partnerji na projektu pripravili podatke za svoj del in vam jih posredovali za vnos v obrazec.