Dogodek ICT 2020: Priložnost za ERDF projekte

Projekti ERDF (in ne samo H2020) se lahko prijavijo do 28. maja 2020 in se s tem prvič udeležijo dogodka ICT 2020 ter razstavnega prostora, ki sta ga organizirala GD CNECT Evropske Komisije in nemško predsedstvo EU s približno. 5.000 udeležencev decembra 2020 v Kölnu v Nemčiji.

ERDF (European Regional Development Fund) projektnim upravičencem, ki delujejo na področju ICT in digitalizacije, se močno priporoča, da se prijavijo in sodelujejo na tem dogodku, da bi tako povečali svojo prepoznavnost in se povezali z ustreznimi zainteresiranimi deležniki skupnosti ICT.

Dogodek ICT 2020

Razstavni prostor

Za prijavo obiščite https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-spot-ict-2020-exhibition.