Prijavite se na EU razpise za eksperte

Institucije Evropske unije imenujejo zunanje strokovnjake, ki pomagajo pri ocenjevanju vlog za dotacije, projekte in razpise ter v posebnih primerih nudijo mnenja in nasvete.

Strokovnjaki zlasti pomagajo pri:

  • Vrednotenju predlogov, prijav na razpise
  • Spremljanju aktivnosti, sporazumov o dotacijah, javnih naročilih

Poleg tega strokovnjaki dajejo mnenje in svetujejo glede:

  • Priprave, izvajanja in vrednotenja programov EU in oblikovanja politik.

Da bi izbrale strokovnjake, Institucije Evropske Unije redno objavljajo razpise za prijavo interesa, v katerih podrobno določajo izbirna merila, zahtevano strokovno znanje, opis nalog, njihovo trajanje in pogoje plačila.

Za spisek razpisov ter povezavo za prijavo obiščite https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert.