DRIVES projekt za izobraževanje kadra v avtomobilski industriji

Projekt DRIVES (Development and Research on Innovative Vocational Educational Skills) bo zagotovil rešitve za človeški kapital v celotni avtomobilski dobavni verigi z ustanovitvijo zavezništva za avtomobilski sektor, ki bo zajemalo vse ravni vrednostne verige (proizvodnja vozil, avtomobilski dobavitelji in prodaja avtomobilov in poprodajne storitve). S pomočjo partnerskih mrež bodo rezultate projekta razširili na več kot 300 združenj in združili več kot 270.450 podjetij vseh velikosti, kar predstavlja več kot 7 milijonov delavcev.

Med cilji projekta so:

  • Ocenjevanje in vključevanje obstoječih in preizkušenih okvirov kompetenc v evropskih državah, posodobitev le-teh, da se soočijo s prihodnjimi avtomobilskimi trendi (z uporabo strokovnjakov za analizo podjetij) in uvajanje v druge države.
  • Omogočanje medsebojnega priznavanja nagrad in certifikatov med formalnim in neformalnim avtomobilskim izobraževanjem, poklicnim izobraževanjem, usposabljanja ter univerze in, da se izboljša uporaba in uspeh vladnih programov mobilnosti, kot je Erasmus + v vsej Evropi.

  • Izvajanje skupnega evropskega krovnega sistema veščin v avtomobilizmu in vključitev obstoječih okvirov kompetenc (Sector skills council, ECQA, AQUA, SkillMan, Skills Passport itd.), vključno s pilotnimi usposabljanji.

  • Uvajanje trga za vajeništvo s povečanjem njegove učinkovitosti za iskalce zaposlitve. Ustvarjanje informacijske infrastrukture za lažje razširjanje standardnih zahtev za zaposlitev, ki bo na voljo iskalcem zaposlitve, izvajalcem usposabljanja (torej univerzam), ponudnikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter drugim deležnikom. Promocija portala kot trga dela bo potekala na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

V okviru projekta bo potekala tudi konferenca Skills and transformation of the EU’s automotive sector.