Evropski zeleni načrt prenove

Evropska komisija bo prihodnji teden objavila Evropski zeleni načrt prenove v skupnem obsegu 91 miljard € letnih sredstev proračuna Evropske komisije, ki bo skupaj z drugimi finančnimi instrumenti obsegal skupno 350 miljard € za letni načrt investicij na ravni celotne Evropske skupnosti.

Načrt naj bi bil v celoti objavljen 27. maja in čeprav še vedno primanjkuje ključnih podrobnosti o financiranju, si lahko preberete osnutek načrta. Ta se zaenkrat nanaša le na zelene vidike načrta za oživitev gospodarstva in ne obravnava drugih ključnih delov, kot sta zdravje in finance. Razdeljen je na več sklopov – vključno s prenovo stavb, obnovljivimi viri energije in vodikom ter čisto mobilnostjo.

Investiralo se bo v javne zgradbe (npr. bolnišnice, šole, vrtce), v električne sisteme na obnovljivih virih in v raziskave za izkoriščanje čistega vodika. Na področju čiste mobilnosti se bo investiralo v avtomobilsko industrijo za izdelavo  vozil s čistejšim izgorevanjem in pogonom brez izpustov ter, izgradnjo električne avtomobilske infrastrukture. Sredstva bojo tudi za železniško infrastrukturo in večjo nočno izrabo vlakov in železnic ter za urbane mobilne programme in krožno kmetijstvo s fokusom na digitalizaciji. Do osnutka programa so kritični okoljevarstveniki, saj naj bi prevelik poudarek bil dan avtomobilski in letalski industriji in premalo čisti mobilnosti.