IET Manufacturing razpis za inovacijske projekte in SME podporo v odziv na COVID-19 krizo

EIT Manufacturing je inovacijski ekosistem, ki združuje evropske proizvodne akterje z namenon dodajanja edinstvene vrednosti evropskim izdelkom, postopkom in storitvam ter spodbudil ustvarjanje globalno konkurenčne in trajnostne proizvodnje. Objavili so razpis za podporo v odziv na COVID-19 krizo pri katerem iščejo:

  • Vloge za podporo scale-up podjetij in MSP v drugi polovici leta 2020 v višini do 500.000 EUR
  • Predloge za inovacijske dejavnosti, ki bodo financirane in izvedene v drugi polovici leta 2020, v višini do 300.000 EUR

Razpis je odprt za prijavo tudi organizacijam, ki niso EIT Manufacturing partnerji.

Za podrobnosti o poteku razpisa si preberite Call for Proposals-Response to COVID-19 Crisis Guidelines.

Organizacije, ki nameravajo sodelovati na razpisu, morajo biti upravičene do sredstev EU v skladu s pravili Obzorja 2020, npr. s sedežem v Evropi ali pridruženi državi.
Prijave sprejemajo do 31.maja 2020!