Naprednje tehnologije za industrijo: 3D tisk naprednih komponent – študija

Medtem ko 3D tiskanje hibridnih komponent predstavlja tržni nišni prostor, vsebuje zanimiva spoznanja o uvajanju in trženju 3D tiskanih izdelkov. Vrednostna veriga kovinskih hibridnih komponent za 3D tiskanje vključuje veliko malih in srednjih podjetij, ki so zainteresirana za razvoj aplikacij na osnovi 3D-tiskanja, vendar je potrebna večja stopnja zrelosti in avtomatizacije naknadne obdelave za vedno večjo uporabe tehnologij 3D-tiskanja. Namen poročila je zagotoviti pregled ustreznih zainteresiranih strani, da vidimo, kako lahko izdelki, ki temeljijo na ATI, pomagajo industriji EU, da ostane pred svetovno konkurenco. Cilj je preslikati ključne akterje v vrednostni verigi kovinskega 3D tiskanja ter prepoznati njihove prednosti in slabosti. Analize so temeljile na pisarniških raziskavah, intervjujih, pa tudi na internem strokovnem znanju IDEA Consulta na to temo.

Študijo najdete na https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3dad0c01-99b6-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-130319582.