COVID-19 platforma za medicinsko opremo s strani EK

Pandemija koronavirusa je povzročila svetovni porast povpraševanja po osebni zaščitni opremi, medicinskih izdelkih in terapevtski opremi. Da bi pripomogla k hitri dobavi zalog, potrebnih za boj proti virusu, reševanju življenj in premagovanju javnozdravstvene krize v EU, je Evropska Komisija ustanovila ”COVID-19 Clearing House” za medicinsko opremo.

Clearing House tesno sodeluje z nacionalnimi organi v EU, proizvajalci in drugimi zainteresiranimi akterji, da bi državam članicam pomagala zagotoviti razpoložljive zaloge, ki ustrezajo njihovim potrebam. Državam članicam omogoča platformo za predstavitev svojih kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih potreb po medicinski opremi in omogoča iskanje ponudb za oskrbo podjetij. Preko dialoga z industrijo lahko Clearing House zagotovi informacije o tem, kam naj se osredotoča prizadevanja za spremljavo vsake faze Joint European Roadmap towards the lifting of COVID-19 containment measures.

Clearing House spremlja uvoz, izvozne omejitve, proizvodne zmogljivosti v tretjih državah in dobavne verige, vključno z ozkimi ozemlji v prometu in logistiki. Prav tako pomaga predvideti in odpraviti blokade iz regulativnih ali tehničnih razlogov.

Clearing House združuje strokovno znanje različnih oddelkov Evropske komisije, ki sodelujejo v boju proti COVID-19. Je organizirana v petih grozdih, povezanih z izdelki: osebna zaščitna oprema, ventilatorji, drugi medicinski in bolnišnični material, preskusni materiali ter terapevti in cepiva.

Clearing House dopolnjuje delo Komisije pri skupnih javnih naročilih in zalogah medicinske opreme prek rescEU. Ne organizira skupnih naročil, niti se neposredno ne ujema s posameznim povpraševanjem in ponudbo. Njena vloga je zagotavljanje podpore, orodij in kritičnih informacij za pospešitev razpoložljivosti potrebnih medicinskih potrebščin.

Podjetja, zainteresirana za oddajo ponudbe lahko:

Vir: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument/covid-19-clearing-house-medical-equipment_en

Povpraševanje v EU