Objavljen je IJS razpis za mlade raziskovalce

Predmet javnega razpis je izbira mladih raziskovalcev, ki bodo v letu 2020 začeli usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjih v naslednjih programih: Fizika, Biokemija in molekularna biologija, Varstvo okolja, Energetika, Materiali, Sistemi in kibernetika, Računalništvo in informatika, Telekomunikacije, Elektronske komponente in  tehnologije, Proizvodne tehnologije in sistemi, Procesno strojništvo, Biotehnologija.

Kandidati za MR  lahko prijavo oddajo osebno ali prijavo pošljejo s priporočeno pošto.

Zadnji rok za prijavo popolnih prijav na javni razpis je ponedeljek, 29. junij 2020.

Za dodatne informacije si preberite razpisni dokument ali obiščite https://www.ijs.si/ijsw/ZaposlitveIJS.