H2020 projekt za razvoj tehnologij na področju medicinske diagnostike

Cilj projekta DIGI-B-CUBE, ki se financira v okviru programa Evropske unije Horizon 2020, je sprostiti medsektorski potencial MSP podjetij z združevanjem novih digitalnih tehnologij z industrijo “bioimaging-biosensing-biobanking”. Projekt bo podpiral razvoj in ponudbo novih tržno prebojnih tehnologij ter ključnih digitalnih inovacij v namen prilagoditve pacientno orientirane diagnostike proti Health Economy 4.0.

Odprti javni razpis, ki bo predvidoma objavljen aprila, bo razkril vavčerje za zadovoljevanje potreb MSP-jev, da bi podprli njihov inovacijski potencial in jim pomagali pri premagovanju sektorskih izzivov. Med vavčerji je tudi vavčer za prototipiranje, ki bo olajšal financiranje za zasnovo in potrditev rešitve izziva za digitalizacijo v vrednostni verigi medicinske diagnostike. Eno MSP podjetje iz zdravstvenega sektorja mora sodelovati z enim MSP iz IT sektorja. MSP bo lahko zaprosilo za financiranje do 20.000 EUR. Vavčer se odpre aprila 2020. Prvi rok za prijavo je 29. julij 2020.

Več informacij najdete na https://digibcube.eu/open-calls/.