Nepovratna sredstva v drugi polovici 2020

Nekaj razpisov je odprtih že od lanskega leta in nanje se lahko prijavite v rokih, ki so navedeni v letošnjem letu.  V drugi polovici leta pa pričakujemo tudi objave novih razpisov za nepovratna sredstva. Pripravili smo kratek pregled vseh možnosti za pridobitev subvencij, ki so primerne za naše področja, na katere se lahko prijavite še v letošnjem letu.

Vavčerji

MSP podjetjem so do leta 2023 na voljo tudi različni vavčerji manjših vrednosti: vavčer za prenos lastništva, uvajanje poslovne odličnosti, certificiranje, priprava digitalne strategije, udeležba na mednarodnih forumih, zaščita intelektualne lastnine, digitalni marketing, statusno preoblikovanje družb ter prototipiranje. Podjetje lahko zaprosi za več različnih vavčerjev. Višina subvencije je 60 %, med 500 do 9.999 eur. Velikost nepovratnih sredstev se razlikuje glede na vavčer.

Krepitev blagovne znamke – showroom v tujini

Za krepitev blagovnih znamk preko razstavno-promocijskega prostora v tujini, lahko za subvencijo zaprosijo podjetja iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Višina subvencije je kar 75 % oz. do 100.000 eur nepovratnih sredstev. Rok za prijavo je 30. 9. 2020.

E-poslovanje

Oktobra je ponovno rok za razpis e-poslovanje, kjer lahko podjetja dobijo do 30.000 eur subvencije, 70 % za stroške zunanjih izvajalcev za elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, pripravo spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno prodajni video ter usposabljanje zaposlenih. Rok za oddajo vloge je 1.10.2020.

Sejmi v tujini

Za predstavitev svojih proizvodov in storitev na mednarodnem sejmu v tujini lahko pridobite 75 % subvencije. Naslednji rok za oddajo vlog je 4.9. za vse sejme, na katerih boste najeli razstavni prostor do 2.9.2021.

Napovedani razpisi COVID 19

Napovedani so tudi novi razpisi s strani MGRT, vezani na izvajanje COVID-19 ukrepov za zagotovitev likvidnosti za razvojne projekte MSP, za spodbude likvidnostne pomoči MSP na obmejnih problemskih območij in za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu zaradi epidemije COVID-19.

Kaskadni razpisi projektov v okviru H2020

V drugi polovici leta bo kar nekaj kaskadnih razpisov projektov za MSP za izvedbo projketov s področja robotike, umetne inteligence ,ipd… O tem vas bomo seveda predhodno obveščali in pomagali poiskati mendnarodna partnerstva.