EURIPIDES² in PENTA skupni razpis za RRI

Po uspehu skupnih pobud 2019 in 2020 bosta oba grozda, ki jih financira EUREKA, namenjena skupnim industrijskim inovacijam – EURIPIDES² in PENTA – ponovno združila moči za izvedbo razpisa 2021, ki se bo zaključil 26. februarja 2021.

PENTA je namenjena nadnacionalnim inovacijam, ki podpirajo nacionalne prednostne naloge v sistemih in aplikacijah na področju mikro in nanoelektronike. EURIPIDES² se osredotoča na pametne elektronske sisteme in integracijo pametnih sistemov od komponent do sistemov.

Tri evropska industrijska združenja – AENEAS, ARTEMIS-IA in EPoSS -, ki predstavljajo velika podjetja, SME-je, univerze in raziskovalne institute iz celotne vrednostne verige elektronskih komponent in sistemov (ECS), so združila in pripravila skupni strateški raziskovalni program (SRA – Strategic Research Agenda) 2020. Ta skupni okvir za raziskave, razvoj in inovacije (R&I) določa 10 poglavij, ki skupaj obravnavajo 5 bistvenih zmogljivosti, potrebnih za zadovoljevanje 5 ključnih potreb aplikacij, in 11. poglavje, ki obravnava dolgoročno vizijo.

ECS-SRA program poganja programe PENTA & EURIPIDES² na naslednjih področjih:

PENTA in EURIPIDES² si prizadevata podpirati vzpostavitev partnerstev v vrednostni verigi Electronics Components and Systems, kar omogoča prehod od raziskav do komercialnega izkoriščanja (TRL 2-8).

Za dodatne informacije obiščite https://www.penta-eureka.eu/calls/2021EURIPIDES-PENTACall.php.