Pregled inovacijske uspešnosti evropskih držav v letu 2020

Letošnja izdaja European Innovation Scoreboard 2020 poudarja, da se inovacijska uspešnost EU še naprej stalno krepi, z naraščajočo konvergenco med državami EU. Inovativna uspešnost EU se je od leta 2012 povečala za 8,9%. Delovanje se je od leta 2012 povečalo v 24 državah EU, največje povečanje pa je bilo v Litvi, Malti, Latviji, na Portugalskem in v Grčiji.

Švedska je še naprej vodilna na področju inovacij v EU, sledijo ji Finska, Danska in Nizozemska. Letos se je voditeljem na področju inovacij pridružil Luksemburg (prej močan inovator), skupini močnih inovatorjev pa Portugalska (prej zmerni inovator). Letošnjo preglednico zaznamuje izstop Združenega kraljestva iz EU. To je imelo majhen vpliv na povprečno uspešnost EU na področju inovacij, vendar na relativno uspešnost držav EU glede na globalno uspešnost EU še vedno ne vpliva.

Na svetovni ravni je EU že drugič prehitela ZDA. EU ima še naprej vodilne rezultate nad ZDA, Kitajsko, Brazilijo, Rusijo, Južno Afriko in Indijo. Od leta 2012 se je povečala vrzel v uspešnosti EU z Južno Korejo, Avstralijo in Japonsko, medtem ko se je v uspešnosti vodstvo EU nad ZDA, Kitajsko, Brazilijo, Rusijo in Južno Afriko zmanjšalo.

EIS 2020 uporablja isto metodologijo kot lani. Vendar pa se zaradi popravkov podatkov rezultati ne smejo primerjati med različicami. Časovni niz rezultatov je predstavljen v trenutni izdaji, ki na podlagi najnovejših podatkov primerja sledenje uspešnosti od leta 2012.

Originalni članek in dodatne informacije o posameznih državah najdete na https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en.