Green Deal razpis za podporo raziskav in inovacij

Obveščamo vas o Green Deal razpisu, katerega namen je spodbuditi raziskave in inovacije za podporo pravični in trajnostni družbeni tranziciji, katere cilj je „leaving nobody behind“. Objava in odprtje razpisa je načrtovana za mesec september v letošnjem letu.

Pričakuje se, da bodo projekti relativno hitro prinesli oprijemljive in vidne rezultate ter pokazali, kako lahko raziskave in inovacije zagotovijo konkretne rešitve za glavne prednostne naloge Green Deal.

Razpis bo posledično podpiral:

  • pilotne aplikacije, predstavitvene projekte in inovativne produkte,
  • inovacije za boljše upravljanje zelene in digitalne tranzicije,
  • inovacije v družbeni in vrednostni verigi.

Razpis poleg tehnološkega razvoja in demonstracije spodbuja eksperimentiranje in socialne inovacije k novim načinom vključevanja civilne družbe in opolnomočenja državljanov.

Razpis bo v zvezi s trenutno pandemijo prispeval k zelenemu in digitalnemu okrevanju ter k večji družbeni odpornosti, na primer v kmetijstvu, pospeševanju biotske raznovrstnosti obnovljivih virov energije, čistemu prometu in modernizaciji do čiste krožne industrije.

Razpis zajema 11 področij:

Osem tematskih področij, ki odražajo glavne delovne tokove evropskega zelenega sporazuma. Na vsakem področju ena ali več tem obravnava izzive, opisane v posameznem toku. Teme so namenjene specifičnim tehnološkim in družbenim inovacijam z velikim učinkom, ki lahko sorazmerno hitro naredijo trajnostni prehod.

Tri horizontalna področja (krepitev znanja; krepitev vloge državljanov in mednarodno sodelovanje), ki presegajo osem tematskih področij in ponujajo dolgoročnejšo perspektivo pri doseganju sprememb, ki jih določa Evropski zeleni sporazum.

Več o razpisu si lahko preberete na https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en. V kolikor ste zainteresirani, predlagamo, da se tudi udeležite spletnega informacijskega dogodka za predstavitev razpisa Green Deal 2020.