DigiCirc program za pospeševanje inovacij

DigiCirc je program za podporo inovacijam, ki pospešuje inovacije s prepoznavanjem najsodobnejših rešitev krožnega gospodarstva in s spodbujanjem razvoj podjetij in zagonske rasti.

V okviru programa bodo v obdobju 2020–2022 organizirali 3 razpise za pospeševanje, pri čemer bo 2,4 milijona EUR namenjenih kaskadnim financiranjem MSP, in sicer na področjih: Krožna mesta, Biogospodarstvo in Modra ekonomija.

Prijavijo se lahko konzorciji vsaj dveh čezmejnih in / ali medsektorskih MSP (vključno s fizičnimi osebami in podjetji, ki izpolnjujejo priporočila Komisije za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP)) s sedežem v državah članicah ali pridruženih državah H2020.

S svojim prvim javnim razpisom bo DigiCirc izbral najmanj 15 konzorcijev, ki jih sestavljata vsaj 2 MSP / novoustanovljeni podjetji, in razvija inovativne rešitve, ki obravnavajo spodaj predstavljene izzive krožnih mest. MSP bodo dobila priložnost, da s DigiCirc Matchmaking Platformo poiščejo druga MSP, v kolikor potrebujejo partnerja za sestavo konzorcija.

Izbrani konzorciji bodo prejeli neposredna sredstva v višini do 20.000 EUR in integrirali zelo intenziven in inovativen 12-tedenski program podpore inovacijam, razdeljen v dve fazi, za razvoj njihovega poslovnega načrta in prilagoditev njihove rešitve za ciljno območje (1. faza); in predstavijo svoje rešitve v ustreznem okolju ter oblikujejo svojo tržno strategijo (faza 2). Na koncu programa bo izbranih 5 konzorcijev, ki bodo prejeli nadaljnja sredstva v višini 100.000 EUR. Za komercialni zagon bodo imeli na voljo do 6 mesecev, da razvijejo svoj prototip in opravijo preizkus v operativnem okolju.

Za dodatne informacije in prijavo obiščite https://digicirc.eu/.