Prvi razpis Sklada za inovacije (Innovation fund) za MANJŠE inovacijske nizkoogljične projekte

Evropska komisija načrtuje iz Sklada za inovacije (Innovation Fund) nov razpis za podporo manjšim inovacijskim nizkoogljičnim projektom v vrednosti med 2,5 in 7,5 milijona €.

Razpis bo objavljen 1. decembra 20202, rok za oddajo vlog bo 10. marec 2021.

Več o Skladu za inovacije

Sklad za inovacije je ključni ukrep Evropske unije (EU) za podporo inovacijam na področju nizkoogljičnih tehnologij, ki se financira iz prodaje emisijskih kuponov ter sodi med osrednje inštrumente za doseganje širših ekonomskih obveznosti EU v okviru Pariškega sporazuma in cilja postati podnebno nevtralna Evropa do 2050.

Do leta 2030 naj bi se iz sredstev sklada razdelilo okrog 10 milijard evrov – večina za velike projekte v vrednosti skupnih kapitalskih izdatkov nad 7,5 milijona evrov, nekaj tudi za manjše projekte.

Letos poleti je bil objavljen razpis v višini ene milijarde evrov za večje projekte, rok za prijavo je bil konec oktobra, komisija je že objavila nekaj podatkov o prijavah. Iz Slovenije je prispelo sedem prijav.

Preberi več

Spletna konferenca

Z namenom seznanitve z novim razpisom je Direktorat za podnebne ukrepe Evropske komisije 19. novembra 2020 organiziral spletno konferenco “How can the Innovation Fund foster innovative clean tech small-scale projects?”

Posnetek konference si lahko ogledate TUKAJ.