Nato program: Science for peace and security

Science for Peace and Security (SPS) program spodbuja dialog in praktično sodelovanje med državami članicami Nata in partnerskimi državami na podlagi znanstvenih raziskav, tehnoloških inovacij in izmenjave znanja. Program SPS ponuja financiranje, strokovno svetovanje in podporo prilagojenim varnostnim dejavnostim, ki ustrezajo Natovim strateškim ciljem.

Program SPS krepi praktično in rezultatno usmerjeno sodelovanje, ki vključuje znanstvenike, strokovnjake in vladne uradnike iz držav članic Nata in partnerskih držav. Odziva se in se prilagaja spreminjajočemu se varnostnemu okolju, da bi podpiral Natove strateške cilje in politične prednostne naloge v odnosih s partnerji. Program tudi prispeva k Natovim prizadevanjem za projektiranje stabilnosti in izgradnjo obrambne zmogljivosti v partnerskih državah.

Dejavnosti SPS vodijo ključne prednostne naloge, ki obravnavajo varnostne izzive, kot sta protiterorizem in kibernetska obramba, razvijajo inovativne varnostne tehnologije, zagotavljajo podporo misijam in operacijam, ki jih vodi Nato, ter upoštevajo človeške in socialne vidike varnosti.

SPS podpira znanstveno sodelovanje z vzpostavljenimi mehanizmi nepovratnih sredstev, ki zagotavljajo financiranje večletnih projektov in dogodkov. Podprti dogodki vključujejo napredne raziskovalne delavnice (ARW), napredne študijske inštitute (ASI) in tečaje za dodatno usposabljanje (ATC).

Več o programu in možnostih financiranja obiščite https://www.nato.int/.