MoneyEU

Razvojne spodbude v letu 2021

Ministrstvo za gospodarstvo je danes  na svojih spletnih straneh objavilo razvojne spodbude za gospodarstvo, ki jih lahko pričakujemo v letu 2021. Opredeljena je višina sredstev ter njihov namen, iz katerega se da razbrati, katere razpise lahko pričakujemo. Ni pa še znana časovnica izvedbe razpisov in upamo, da vam bomo lahko to  informacijo posredovali kmalu.
Vsekakor pa bodo dejanske prijave  močno odvisne od razpisnih pogojev,  pri čemer bomo seveda poskušali SRIPi maksimalno sodelovati  z razspisovalci tudi pri njihovi pripravi.