SPIRIT Slovenija tudi letos pripravlja aktivnosti za kitajski trg, a v digitalni obliki

Javna agencija SPIRIT Slovenija v letošnjem letu pripravlja vrsto aktivnosti za tehnološko napredna slovenska podjetja in institucije, ki jih zanima kitajski trg. Te bodo v skladu s trenutnimi epidemiološkimi razmerami v svetu potekale v digitalni obliki.

Agencija bo v letu 2021 v digitalni obliki izvedla naslednje aktivnosti in dogodke:

Na seminarju z naslovom »Kako poslovati s Kitajsko s poudarkom na uporabi kontaktnega mehanizma Kitajske za države regije CEE« bo tekla beseda o tem, kako s povezavo med kitajskimi in slovenskimi podjetji ter s krepitvijo medsebojnih poslovnih odnosov pridobiti dodatna finančna sredstva za razvoj in doseči napredek v povečanju skupne blagovne menjave in investicij med obema državama.

Slovensko – kitajski poslovni forum z organiziranimi B2B sestanki bo namenjen tehnološko naprednim podjetjem iz vseh gospodarskih panog. Cilja poslovnega foruma sta povezovanje slovenskih in kitajskih podjetij skozi digitalno platformo, ki deluje pod okriljem SPIRIT Slovenija ter ustvarjanje priložnosti za direktno medsebojno komunikacijo preko družabnih omrežij. Dodana vrednost vključevanja v platformo je vizualizacija ponudbe slovenskih podjetij zainteresiranim kitajskim poslovnim subjektom.

China CEEC Expo v Ningboju in CIIE (Chinese International Import Expo) v Šanghaju, sta največja mednarodna svetovna uvozna Expa, na katerih se bodo lahko najnaprednejša slovenska tehnološka podjetja predstavila na skupni tehnološki stojnici pod okriljem SPIRIT Slovenija. China CEEC Expo v Ningboju bo potekal od 8. do 12. junija 2021, CIIE (Chinese International Import Expo) v Šanghaju pa med 5. in 10. novembrom 2021.

Le podjetja, ki bodo izrazila interes za vključitev na seminar ter sodelovanje na Slovensko – kitajskem poslovnem forumu, bodo dobila možnost neposredne akreditacije na China CEEC Expo v Ningboju in CIIE (Chinese International Import Expo) v Šanghaju.

Več informacij in prijave na posamezno aktivnost najdete na naslednji povezavi: https://www.izvoznookno.si/aktualno/programske-aktivnosti-za-trg-kitajske-v-letu-2021/