Dva razpisa Švicarske znanstvene fundacije za Advanced grant in Postdoctoral Fellowships

Švica trenutno velja za tretjo državo, ki ni udeležena v programu Obzorje Evropa in drugih sorodnih programih in razpisih v okviru delovnega programa 2021. Za monobeneficiarne sheme, kot je večina štipendij ERC, se raziskovalci iz švicarskih raziskovalnih ustanov ne morejo prijaviti. Zato je Švicarska znanstvena fundacija (SNSF) ponudila alternativne, primerljive razpise za zbiranje predlogov v okviru širših prehodnih ukrepov v letu 2021. Mednarodni prijavitelji, ki so nameravali zaprositi za ERC Advanced Grant in Postdoctoral fellowships za delo v Švici, in prijavitelji s sedežem v Švici lahko svoje predloge oddajo SNSF.

Oktobra se tako odpreta dva razpisa:

  • SNSF advanced grant 2021 razpis se je odprl 1. oktobra, zainteresirane strani se morajo predhodno registrirati do 1. novembra 2021 in predložiti svoje predloge do 1. decembra 2021. Mednarodni prijavitelji, ki so nameravali zaprositi za ERC Advanced Grant za delo v Švici, in prijavitelji s sedežem v Švici, lahko svoje predloge posredujejo SNSF.
  • Razpis SNSF Swiss Postdoctoral Fellowships 2021 se bo odprl 15. oktobra in zaključil 15. decembra 2021, prosilci se morajo predhodno prijaviti do 15. novembra 2021. Kandidati, ki so se nameravali prijaviti na podoktorsko štipendijo MSCA za nadaljevanje raziskav in usposabljanja v Švici v okviru programa Obzorje Evropa, lahko svoj predlog oddajo SNSF.

Redna obvestila o sodelovanju Švice v programu Obzorje Evropa so objavljena na spletni strani www.horizon-europe.ch in Euresearch.