Dosežki

And the Puh Prize Winner 2019 is …..

Puhovo nagrado za vrhunske dosežke za leto 2019 so prejeli Hubert Kosler, Erih Arko, Damjan Širaj, Matija Jezeršek in Niko Herakovič za sodelovanje, s katerim so dosegli vrhunske rezultate pri vpeljavi novih znanstvenih dosežkov v razvoj in proizvodnjo industrijskih robotskih tehnologij in izvedbeni odličnosti, vključno z integracijo laserskih tehnologij v proizvodne procese ter nadgradnjo digitalizacije proizvodnje na načelih …

And the Puh Prize Winner 2019 is ….. Preberi več »

Odlična ocena  delovanja SRIP ToP  s strani evalvatorjev  

Na osnovi predloga metodologije za spremljanje in vrednotenje poslovnega modela Strateških  razvojno- inovacijskih partnerstev (SRIP), ki ga je raziskovalna skupina CRP SRIP oblikovala v prvi polovici leta 2018 ter testiranju le-tega na izbranih SRIPih, je raziskovalna skupina v aprilu in maju 2019 opravila v skladu z dogovorom z naročniki vmesno vrednotenje devetih SRIPov. Osredotočili so …

Odlična ocena  delovanja SRIP ToP  s strani evalvatorjev   Preberi več »