Kaj so kompetence in zakaj so pomembne

Kompetence  pridobivamo skozi celotno življenje in so pogoj za uspeh v življenju in predvsem naši karieri.  Kompetence so velikokrat posledica  znanja, ki ga  pridobimo v izobraževalnem procesu, vendar pa so zelo pomembne tudi druge  kompetence, ki jih skozi življenje pridobivamo z izkustvi in izven institucij znanja .

Nove tehnologije zahtevajo nove kompetence, ki jih  zaradi počasnosti menjave kurikulov šolskega sistema  ne pridobivamo več v celoti  na institucijah znanja, marveč se vzpostavljajo novi procesi pridobivanja kompetenc.

Več o tem najdete  na naslednji povezavi 

 

Delavnica Internacionalizacija Fotonike

 

8.11.2019 je na Mednarodni Podiploski Šoli Jožefa Stefana potekala delavnica z naslovom Internacionalizacija Fotonike. Predavatelja dr. Pierre Padilla (soustanovitelj in direktor svetovalnega podjetja N-Able) in mag. Žiga Valič (vodja internacionalizacije francoskega grozda OPTITEK) sta udeležencem predstavila možnosti vstopa slovenskih podjetij v evropske iniciative na področju fotonike.

Delavnice so se udeležili prestavniki različnih organizacij in podjetij različnih velikosti, kar je pripomoglo k bolj celoviti in dinamični predstavitvi, kjer so vsi prisotni spoznali kako in kje pridobiti sofinanciranje ter iskati potencialne partnerje za bodoče skupne projekte glede na njihove potrebe. Predavatelja sta predstavila lastne izkušnje s področja mednarodnega sodelovanja ter podala veliko uporabnih informacij in namigov za uspešno vključevanje v evropsko fotoniko.

Vsem udeležencem se lepo zahvaljujemo in upamo, da ste odnesli karseda največ koristnih informacij.

Ekipa SRIP ToP

Razpis za sodelovanje z nemškimi podjetji na področju Umetne Inteligence

Obveščamo vas, da je nemško Zvezno Ministrstvo za Izobrazbo in Raziskave pripravilo razpis v okviru programa ”Innovation for Tomorrow’s Production, Services and Work”, katerega cilj je doseči evropsko sodelovanje na področju raziskav znotraj EUREKA mreže.

Tema: ”Learning Production Technology – Use of Artificial Intelligence (AI) in Production (ProLern)”

Če želite sodelovati z nemškimi podjetji ali pridobiti nemškega partnerja za vaš projekt, je to odlična priložnost za vas.

Razpis bo odprt do 10. februarja 2020, s čimer bo potekal vzporedno z razpisom Smart Cluster’s 3rd Call. Raziščite možnosti za izkoristek obeh razpisov hkrati.

Prenesite si izvleček iz vsebine razpisa tukaj.

Revija ASSEMBLY: Buyers Guide

Ali iščete vse vrste montažnih tehnologij, strojev in sistemov, ponudnikov storitev in trgovcev? Vse to in še več najdete v vodiču za kupce objavljen v ameriški reviji ASSEMBLY.

 

 

 

 

Pridobite informacije različnih dobaviteljev z enim korakom

Uporabite Request for Proposal program za enostavno izdelavo in distribucijo vaših zahtev vsem zbranim podjetjem.

Rešitve si podrobneje oglejte s pomočjo multimedije in ostale vsebine

Vse razpisane ponudbe vsebujejo dodatne informacije kot npr. specifikacije, fotografije ter video produkta, kar vam daje boljši pregled nad tem, katero podjetje vam najbolj ustreza.

Novi poslovni modeli za zmago v 4.0 industrijski revoluciji

Robotika, agilna proizvodnja in digitizacija so gonilo za nove priložnosti proizvodnih podjetij. So več kot le besede, ki vzbujajo pozornost – oblikujejo tudi bolj ekonomične in produktivne načine generiranja rasti.

Pridružite se DIH² webinarju, ki ga organizira BLUMORPHO in izvedite več. Strokovnjaki bodo delili študije primerov, dobre prakse in nove poslovne modele, ki so gonilo za rast malih in srednjih proizvodnih pordjetij. Odkrijte kako lahko izkoristite finančno in tehnično podporo DIH² projekta, da omogočite svojemu podjetju izkoristek novih proizvodnih tehnologij.

Na webinar se lahko prijavite na tej povezavi.

Dosežek raziskovalcev Intituta ”Jožef Stefan” na Mednarodni razstavi inovacij ARCA

Med 17. in 19. oktobrom 2019 je v Zagrebu potekala 17. Mednarodna razstava inovacij ARCA 2019, na kateri so v številčni mednarodni zasedbi razstavljavcev in inovatorjev sodelovali tudi partnerji slovenskega konzorcija KTT (Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo).

Prizadevanja in dosežki konzorcija so bili prepoznani s podelitvijo štirih medalj. Poleg zlate (prof. dr. Darko Goričanec, Univerza v Mariboru) in srebrne medalje (Viktor Jejčič, Igor Škerjanc, Edvard Sojer, Kmetijski inštitut Slovenije), sta bili podeljeni tudi bronasti medalji raziskovalcem Instituta ”Jožef Stefan”:

  • Gregor Primc, Miran Mozetič, Alenka Vesel: Real time measurement of radicals in industrial plasma devices for surface modification
  • Alenka Vesel, Miran Mozetič, Rok Zaplotnik, Gregor Primc in drugi: Device and method for producing UV radiation

Bronasta medalja je bila podeljena za inovativni senzor za sprotno merjenje gostote atomov v industrijskih plazemskih reaktorjih, ki se uporabljajo za krojenje površinskih lastnosti obdelovancev. Plazemske tehnologije sodijo med ključne omogočitvene tehnologije v Slovenski strategiji pametne specializacije (S4). Tehnologije so ključnega pomena za četrto industrijsko revolucijo (Industrija 4.0), vendar plazemske naprave, ki se trenutno uporabljajo, še ne dosegajo standardov Industrije 4.0 zaradi preprostega dejstva, da se parametri plazme nenačrtovano spreminjajo med obdelavo izdelkov. Bodoči plazemski reaktorji bodo opremljeni s senzorji, ki bodo omogočili avtomatično prilagajanje procesnih parametrov. Takih senzorjev trenutno še ni, tako da inovativna rešitev zapolnjuje vrzel v instrumentariju za plazemske tehnologije.

Druga bronasta medalja je bila podeljena za razvoj inovativnega vira ultravijolične (UV) svetlobe. Taka svetloba je nepogrešljiva v različnih primerih, na primer za hladno razkuževanje, čiščenje vode, zamreževanje polimerov in fotokemične sinteze. Resna pomanjkljivost živosrebrnih svetilk, ki se trenutno množično uporabljajo, je nezdružljivost z visokimi ekološkimi standardi, tako da se bodo živosrebrne svetilke počasi opustile v Industriji 4.0. Inovativne izvire UV svetlobe, ki temeljijo na vzbujanju SO radikalov, je za razliko od živosrebrnih svetilk ali UV LED izvirov te svetlobe mogoče izdelati v domala poljubni velikosti.

2. seja Skupščine SRIP Tovarne Prihodnosti

V torek 17. septembra 2019 je v Reaktorskem Infrastrukturnem centru v Ljubljano potekala 2. seja Skupščine SRIP ToP, katere se je udeležilo 61 udeležencev, od katerih jih je glasovalno pravico imelo 36.

Ob odsotnosti Predsednice UO SRIP ToP je glede na poslovnik sejo vodil njen namestnik  mag. Matjaž Čemažar iz podjetja Domel d.o.o., kateri je otvoril sejo in z nagovorom pozdravil udeležence in poudaril pomembnost povezovanja ter ključne usmeritve SRIP-ov.

Prisotne člane je nato nagovoril mag. Vojmir Urlep iz kabineta predsednika vlade. V svojem nagovoru je predstavil naravnanosti in značilnosti trenutnega stanja slovenskega gospodarstva ter med drugim poudaril dobro osredotočenost in determiniranost S4 strategije v Sloveniji.

V nadaljevanju je direktor SRIP ToP Rudi Panjtar predstavil dosežke SRIP ToP v letu 2018, pri čemer je govoril o strukturi in delovanju SRIP-a ter med drugim posebej izpostavil prve korake v internacionalizaciji, pomembne pretekle dogodke in delavnice, povezovanje z industrijo in ostalimi SRIP-i.

Sledila je predstavitev aktivnosti štirih posameznih grozdov v sestavi SRIP ToP v letu 2018 kjer so v posameznih sklopih dr. Zoran Marinšek (KC STV), dr. Aleš Hančič (TECOS), mag. Marko Bohar (GZS) ter Rudi Panjtar (IJS) predstavili finančna poročila ter dosežene rezultate dela v letu 2018.

 

Dr. Zoran Marinšek je nadaljeval s predstavitvijo izzivov SRIP-ov pri izvrševanju njihove vloge v inovacijskem ciklu. Navedel je strateške cilje SRIP-ov, ki izhajajo iz S4 strategije, sistemske pomanjkljivosti, ki ovirajo delo SRIP-ov ter indiciral potrebne sistemske poteze ter nabor potrebnih izvedbenih ukrepov za izboljšanje.

Doc. dr. Igor Kovač je predstavil program GOSTOP in njegov pomen za SRIP ToP. Podrobneje je predstavil ključne cilje programa, njegov namen, področja delovanja ter izpostavil pozitivne odzive, sinergije in poglavitne rezultate njegovega dobrega in učinkovitega delovanja.

Rudi panjtar je nato predstavil KOC Tovarne Prihodnosti, katerega partnerstvo je pod vodstvom Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana zgrajeno okoli SRIP ToP. Njegov temeljni cilj je doseganje višje usposobljenosti kadrov, njihove motivacije za vseživljenjsko učenje in uvedba poslovnih izboljšav ter posledično izboljšanje kompetenc zaposlenih za optimalen prispevek k izboljšavam podjetij.


 

Predstavil je tudi načrt aktivnosti SRIP ToP, kjer je poudaril razpise, v katere bo SRIP vključen, predvidene možnosti za sodelovanje članov na obiskih v tujini ter seznam predlaganih izobraževanj. Napovedal je pripravo na 3. fazo razpisa operacije SRIP, ki bo obsegala tudi prevetritev in spremembo akcijskega načrta ter predstavil nov slogan: SRIP ToP – DODANA VREDNOST POVEZOVANJA.

Na skupščini je bila tudi sprejeta Sprememba Poslovnika o delu Skupščine, ki predlaga, da se predsednika Skupščine in njegova namestnika izvoli za obdobje 4 let, saj so člani Skupščine izvoljeni za obdobje 4 let in se temu želi prilagoditi tudi trajanje mandata predsednika Skupščine in njegovih namestnikov.

Za konec se je predsednik Skupščine zahvalil vsem prisotnim za sodelovanje ter zaključil Skupščino. Po dogodku je sledilo druženje ter mreženje udeležencev.

Tudi mi v programski pisarni SRIP ToP se iskreno zahvaljujemo vsem udeležencem ter upamo, da bomo še naprej dobro sodelovali pri doseganju skupnih ciljev.

Revija Industrie 4.0

Tehnologija, svet dela, družba – to so trije stebri, okoli katerih se vrti vsebina nemške revije INDUSTRIE 4.0 MAGAZINE. Ta izide vsakih 14 dni in podaja aktualne informacije o vseh področjih 4. industrijske revolucije – od razvoja na trgu dela, s poudarkom na usposabljanju, študijah in statistiki do tehničnih rešitev.
Glavne teme zadnje izdaje so:
• Primanjkljaj podatkovnih baz za »Smart Maintenance«
• 5G v industrijski komunikaciji
• Uporaba AI za oblikovanje izdelkov

Zadnjo številko si lahko prenesete tukaj.

Revija je v nemškem jeziku.

Nagrada nemškega gospodarstva – družbena odgovornost 4.0

Spoštovani,

ali pri implementaciji digitalizacije dosegate visoke ekonomske učinke, poleg tega pa digitalizacija pozitivno vpliva tudi na vaše zaposlene, jih razbremeni ali motivira k drugim nalogam?
Ali z digitalizacijo procesov dosegate posebne prihranke pri porabi energije, časa, virov?
Ali ima projekt digitalizacije tudi pozitivne učinke na okolje in lokalno skupnost?

Slovensko nemška gospodarska zbornica se  Nagrado nemškega gospodarstva  osredotoča na družbeno odgovornost 4.0 – vedno pomembnejši del v mozaiku procesa digitalizacije, kjer se morajo podjetja za dosego dolgoročnih in celostnih učinkov poleg ekonomskih vidikov digitalizacije osredotočati tudi na družbene in okoljske učinke svojega delovanja.
Če menite, da ste podjetje z inovativnimi koncepti na tem področju (izdelki, dizajn, ekipa, storitve), imate primere dobre prakse digitalizacije ali ste posebno aktivnni v slovensko-nemških gospodarskih odnosih, vas vabimo, da se prijavite za Nagrado nemškega gospodarstva!

Prijavite se tako, da izpolnjen prijavni obrazec pošljete na nina.jazbec@ahkslo.si do 30. marca 2018.

Vabljeni k sodelovanju!

Več informacij in prijava

Slavnostna podelitev nagrade

Datum: sreda, 9. maj 2018, 19.00–22.00