Glede na trenutne razmere in ukrepe s strani slovenske vlade za omilitev posledic COVID-19 epidemije na slovensko gospodarstvo, smo za vas vzpostavili info točko, kjer bomo zbirali vse morebitne relevantne informacije za vas in vaše podjetje v zvezi s spremembami zakonodaje.

“Cilj strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti je vzpostaviti odprto in prijazno okolje za razvoj inovacij, ki bodo prebojne in perspektivne in bodo presegle nacionalni okvir.

S povezovanjem partnerjev iz znanosti in gospodarstva ter z angažiranjem vseh skupnih potencialov se odpirajo neslutene možnosti razvoja novih izdelkov in tehnologij, ki bodo izvrstna podlaga večji gospodarski konkurenčnosti v mednarodnem prostoru.”

V skladu s sprejetim poslovnim modelom in programskimi dokumenti  SRIP ToP deluje na naslednjih fokusnih področjih:

Fokusna področja

Skrbimo in razvijamo tudi šest horizontalnih mrež, ki zagotavljajo ključne tehnologije za tovarne prihodnosti v okviru SRIP ToP in za ostala strateško razvojno inovativna partnerstva v Sloveniji:

Ključne tehnologije

Povezujemo

slovenska raziskovalna in inovacijska znanja ter izkušnje iz industrijske in akademske sfere.

Zbiramo

kompetenčna podjetja in raziskovalne organizacije, ki so sposobna dviganja dodane vrednosti.

Izpostavljamo

prioritetna prebojna področja novih izdelkov, tehnologij in storitev za tovarne prihodnosti.

Vzpostavljamo

podporno okolje s strokovnimi službami za industrijo in raziskovalne organizacije.

Postanite član SRIP ToP

S članstvom pridobite številne ugodnosti in storitve, katere podpirajo vaše konkretne potrebe, ki izhajajo iz vaših aktivnosti na trgu.

Zadnje novice

H2020 projekt za razvoj tehnologij na področju medicinske diagnostike

Cilj projekta DIGI-B-CUBE, ki se financira v okviru programa Evropske unije Horizon 2020, je sprostiti medsektorski potencial MSP podjetij z združevanjem novih digitalnih tehnologij z industrijo "bioimaging-biosensing-biobanking". Projekt bo podpiral ...
Preberi več

Evropska komisija pospešuje investicije v zdravstvene raziskave in infrastrukturo

Evropska komisija je v luči izbruha koronavirusa predlagala CRII pobudo (Coronavirus Response Investment Initiative), da bi spodbudila kohezijsko politiko za prilagodljiv odziv na hitro nastajajoče potrebe v najbolj izpostavljenih sektorjih, ...
Preberi več

EU EDIDP razpis za razvoj obrambnih proizvodov in tehnologij

Obveščamo vas o EU razpisu v okviru EDIDP (European Defense Industrial Development Programme), katerega odprtje je načrtovano za 15. april 2020. Namen razpisa je razvoj inovativnih in v prihodnost usmerjenih ...
Preberi več

Prihajajoči dogodki

april 2020
maj 2020
No event found!