Novičnik Gospodarske Diplomacije

V novičniku Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije si lahko preberete katere so aktualne značilnosti kitajskega gospodarstva in ključni poudarki gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko. Predstavljene so različne priložnosti za mreženje in sodelovanje na Danskem, Japonskem, v Kanadi, Turčiji in ZDA ter Avstraliji.

Poleg si lahko preberete še poročila z raličnih dogodkov:

  • Gospodarska delegacija na Avstrijskem-Koroškem
  • Mešana komisija Slovenija-Bavarska
  • 6. simpozij o E-mobilnosti
  • Kreativni Forum 2019

To in še več najdete v tokratnem Novičniku Gospodarske Diplomacije (na voljo spodaj).

Novičnik Gospodarske Diplomacije

Javni razpis za izplačilo finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave H2020 Projektov

Obveščamo vas o javnem razpisu, katerega predmet je enkratni finančni prispevek k stroškom priprave in prijave projektov raziskovalnim organizacijam, ki so kandidirale na razpisih okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (Horizon 2020 oziroma H2020). Upoštevajo se razpisi Obzorja 2020, ki jih Evropska komisija objavi na svojih spletnih straneh. Dostop do vseh razpisov Evropske komisije, ki jih upošteva ta javni razpis, se nahaja na povezavi v zavihku z nazivom H2020.

Javni razpis bo predvideno trajal od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020 oziroma do porabe sredstev.

Za več informacij obiščite: http://www.arrs.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/19/razpis-obzorje-2020.asp

Aktivnosti na področju internacionalizacije SRIP ToP (JV Azija)

V okviru aktivnosti za internacionalizacijo SRIP ToP ter širjenje slovenskega znanja na področju plazemskih tehnologij je prof. dr. Miran Mozetič, raziskovalec in vodja Odseka za tehnologijo površin in optoelektroniko F4 na Institutu Jožef Stefan obiskal Univerzo Souphanouvong v nekdanji prestolnici Laosa, Luang Prabang, kjer je gostiteljem predstavil strategijo aktivnosti in akcijske načrte na področju plazemskih tehnologij v okviru SRIP ToP. Ta del JV Azije je močno odvisen od kmetijstva saj je glavni izvozni artikel tikov les. Država in mednarodne organizacije posledično spodbujajo nasade tikovine, vendar je opazna slabša rast zaradi okužbe semen. Tukaj se kaže priložnost za nadaljni razvoj metode plazemske sterilizacije semen, saj klasičen način z avtoklaviranjem ni primeren, učinek kemijskih metod pa je pod pričakovanji.

Prof. dr. Miran Mozetič med predavanjem na 14. APPC konferenci

Zatem se je na povabilo kot predavatelj udeležil 14. Srečanja fizikov iz Azije in Pacifika (APPC) v Kuchingu – prestolnica sultanata Sarawak (Malezija). Med predavanjem z naslovom »Plazemske tehnologije v Industriji 4.0: pregled in izzivi« je predstavil slovenske izkušnje pri plazemskih tehnologijah v S4 in posebej predstavil SRIP ToP. V B2B srečanjih, ki so sledila je sogovorcem izpostavil možnosti za povezovanje SRIP ToP z znanstveno in industrijsko sfero, posebej na področju plazemskih tehnologij, ki so zanimive za Industrijo 4.0.

Webinar: Tovarna prihodnosti – Optimizacija tovarne za industrijsko transformacijo

Tovarna Prihodnosti (TP) je ključni del vsakega (IX) programa industrijske transformacije. Prispeva sisteme, ki so potrebni v tovarni za podporo IX tehnologije, procesa in ljudi. Ključ za začetek vsake tovarne prihodnosti so podatki. Veliko tovarn je začelo zbiranje teh podatkov preko MOM, SCADA ter ostalih ključnih proizvodnih tehnologij programske opreme. Tovarna Prihodnosti bo dostavila tehnologijo za podporo agilnosti, delovne sile ter še več avtonomnih tovarn.

Udeleženci se bodo naučili:

  • Potrebni začetni koraki za pot do TP
  • Kako zgraditi arhitekturo za podporo procesov TP
  • Viri podatkov in ideje za povezavo vsega
  • Kako definirati in uporabiti Edge računalniške koncepte v integriranem svetu
  • Ključne tehnologije, katere bi morali upoštevati na vaši poti do TP, vključno z MOM, digital twin, AI in digital LEAN
  • Začetne točke za operativno optimizacijo TP in njeno širjenje v oskrbovalno verigo

Predavatelj:

Andrew Hughes
Principal Analyst
LNS Research

 

Več informacij o predavatelju in registraciji najdete na tej povezavi.