SRIP Tovarne Prihodnosti

Napredni senzorji

Senzorske tehnologije so poleg razvoja računalniških tehnologij temeljne za razvoj avtonomnih in pametnih sistemov, sistemov industrijske avtomatizacije, sodobnih transportnih sistemov, medicinskih sistemov, varnostnih sistemov, itd. Sodobni senzorji in senzorski sistemi so ključnega pomena za razvoj koncepta pametnih (avtonomnih) tovarn, pametnih (avtonomnih) proizvodnih procesov ter vseh pametnih (avtonomnih) izdelkov. Brez senzorskih tehnologij ni mogoče snovati avtonomnih sistemov, njihova avtonomija pa bo v bodoče v mnogih primerih odvisna od kvalitete in obsega parametrov, ki jih bomo lahko zaznali. Obvladovanje senzorskih tehnologij bo ključno za industrijske deležnike tako z vidika vzpostavitev inteligentnih proizvodnih sistemov, kakor tudi z vidika obvladovanja končnih izdelkov, saj bodo prav senzorske tehnologije tiste, ki bodo omogočale izdelavo kompleksnih izdelkov z novimi funkcijami in zmogljivostmi.

Vertikalna veriga vrednosti »Napredni senzorji« bo skušala konsolidirati in povezati znanja, izkušnje, kompetence in interese posameznih podjetij ter institucij znanja na področju senzorskih tehnologij s ciljem ustvarjanja visoko-kompetenčnega jedra, ki bo sposobno zagotoviti ključna znanja, ideje, kadre in intelektualno lastnino potrebno za učinkovit razvoj senzorskih tehnologij in sistemov.

Fokusna področja boda usmerjana v:

 • razvoj miniaturnih naprednih senzorjev za merjenje procesnih veličin. V ta sklop bi sodil predvsem razvoj senzorjev za spremljanje različnih industrijskih in drugih procesov, vključno s senzorji za uporabo v naprednih sistemih in izdelkih in sicer:
  • senzorji za pametne kuhalne aparate,
  • senzorji za analizo industrijskih fluidov,
  • senzorji za merjenje površinske temperature,
  • senzorji komponent plinskih zmesi,
  • plinski nanosenzorji.
 • razvoj naprednih senzorjev za merjenje mehanskih veličin, s poudarkom na naslednjih konkretnih senzorjih:
  • miniaturnih tlačnih senzorjih,
  • senzorjih in merilnih metod za kontrolo kakovosti aluminijskih odlitkov
  • posebna optična vlakna za izdelavo optičnih senzorjev raztezkov,
  • polprevodniških senzorjih za merjenje rotacije in linearnih pomikov.
 • razvoj naprednih senzorjev za merjenje kemijskih in bio-kemijskih parametrov, zlasti:
  • bionanosenzorjih za hitro biomedicinsko diagnostiko, analizo hrane in spremljanje proizvodnih procesov (modularne komponente bionanosenzorjev, električni bionanosenzorji, imunokromatografski bionanosenzorji, mikrofluidni bionanosenzorji, pomožne komponente)
  • pametnih (Nano) Kemo/ Bio senzorski sistemi za okolje, dom in zdravje
  • optični senzorjih za bio-detekcijo.

Dosedanja presečna področja so bila koncentrirana predvsem znotraj nanotehnologije.

V okviru SRIP ToP je zaznati nova presečna področja s HOM kot so fotonika, sodobne proizvodne tehnologije za materiale, nanotehnologija, plazemske tehnologije kot tudi z vertikalnimi verigami vrednosti kot so pametna mehatronska orodja, pametna tovarna, robotski sistemi in komponente, in širše z ostalimi SRIP-i kot so mobilnost, Pametna mesta in skupnosti (IKT) in Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

Koordinator

Andrej Kokol

Intrakon d.o.o., Pot na Novec 12, 2312 Orehova vas    

e-mail: kokolandrej2(at)gmail.com

+386 31 637 605


Sodelujoča podjetja

https://www.bsh-group.com/si/BSH Hišni aparati I.D. d.o.o.
https://www.domel.com/slDomel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o.
https://www.helios-group.eu/sl/Helios TBLUS d.o.o.
IJS Nanostrukturni materiali – K7
Intrakon d.o.o.
https://www.iskra.si/Iskra d.d.
Marovt d.o.o.
https://www.merel.si/Merel d.o.o.
https://www.optotek-medical.com/Optotek d.o.o.
http://www.rettro.si/Rettro d.o.o.
https://www.rls.si/RLS Merilna tehnika d.o.o.
http://www.talum.si/Talum Tovarna aluminija d.d. Kidričevo
UM FERI Inštitut za avtomatizacijo (LPA + LEOSS)
https://www.unior.si/UNIOR d.d.
https://www.yaskawa.si/Yaskawa Slovenija d.o.o.