SRIP Tovarne Prihodnosti

Pametni plazemski sistemi

Plazemske tehnologije predstavljajo enega ključnih tehnoloških prebojev v sodobni industriji. Uporaba plazemskih tehnologij v svetovnem merilu raste z okoli 15% letno stopnjo. Gonilna sila je potreba po inovativnih izdelkih, ki jih brez uporabe plazme ni mogoče izdelati (npr. v mikroelektroniki), ekološka neoporečnost tehnologij in visoka dodana vrednost. Plazemske tehnologije so se sprva uveljavile v mikroelektroniki, pozneje v orodjarstvu, kemijski in avtomobilski industriji, trenutne izzive pa predstavlja uporaba plazme v medicini in agronomiji.

Namen je razviti, implementirati in tržiti specializirane linije, ki združujejo vse horizontalne tehnologije navedene v Strategiji Pametne Specializacije (SPS):

  • plazemske tehnologije za nanostrukturiranje in funkcionalizacijo sodobnih materialov,
  • procesiranje materialov z UV sevanjem (fotonika),
  • avtomatizacijo z robotizacijo in
  • tehnologijo vodenja procesa.

Vertikalno verigo vrednosti prikazujemo od zgoraj navzdol in sicer:

  • Proizvodnja in trženje specialnih linij za plazemsko obdelavo izdelkov in polizdelkov v avtomobilski, tekstilni in kemični industriji.
  • Razvoj, izdelava in vpeljava v proizvodnjo linij za obdelavo produktov pri velikih industrijskih partnerjih ob tesnem sodelovanju manjših podjetij in akademske sfere. Te linije bodo predstavljale demonstracijske produkte.
  • Za dosego tega nivoja bomo pametno integrirali komponente in senzorje, ki bodo omogočili popolnoma avtomatizirane linije.
  • Nekatere komponente so že na voljo pri industrijskih in akademskih partnerjih, specifične komponente in senzorje, ki bodo integrirani v linije, pa bomo razvili in izdelali. To delo bodo opravila specializirana SME podjetja.
  • Akademska sfera bo raziskala optimalne procesne parametre, skrbela za izobraževanje kadra v industriji, pretehtala okoljevarstvene vidike in pripravila ustrezne patentne prijave.
  • Vključitev sodobnih poslovnih in adaptivnih procesnih konceptov z elementi IoT za oblikovanje pametne integrirane linije plazemske tehnologije kot dela tovarne prihodnosti.

Dosedanja presečna področja so bila koncentrirana predvsem znotraj plazemske tehnologije.
V okviru SRIP ToP je zaznati nova presečna področja s HOM kot so robotika, tehnologije vodenja, sodobne proizvodne tehnologije za materiale, nanotehnologija, fotonika, kot tudi z vertikalnimi verigami vrednosti kot so pametna mehatronska orodja, pametna tovarna, napredni senzorji in širše z ostalimi SRIP-i kot je Pametna mesta in skupnosti (IKT), Trajnostna pridelava hrane, Razvoj materialov kot končnih produktov, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.

Koordinator


dr. Gregor Primc

Plazmadis d.o.o.
Teslova ulica 30
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Mail: gregor.primc(at)plazmadis.com
  +386  1 477 36 72

Sodelujoča podjetja

https://elvez.si/Elvez d.o.o.
http://www.induktio.si/Induktio d.o.o.
IJS Fizika nizkih in srednjih energij – F2
IJS Odsek za tehnologijo površin in optoelektroniko – F4
https://www.iskra.si/Iskra d.o.o.
https://www.plasmadis.com/wp/Plasmadis, Plazemska diagnostika in sistemi, d.o.o.
http://www.vacutech.si/Vacutech, d.o.o.