SRIP Tovarne Prihodnosti

Sodobne proizvodne tehnologije za materiale

Razvoj materialov predstavlja pomembno vlogo pri izboljševanju kvalitete življenja. Omogoča tehnološki napredek na vseh področjih družbe, v domačem bivalnem okolju in industriji, v prometu, hrani, zdravstvu ter obdelavi informacij. Razvoj materialov omogoča tudi uporabo in izkoriščanje neškodljivih, ekoloških ter obnovljivih virov in tako predstavlja osnovo za trajnostni razvoj celotne družbe. Keramika predstavlja eno izmed glavnih področij materialov, ki se sooča z izjemno hitrim razvojem v številna nova področja, kot so npr. nanomateriali, biomateriali ter materiali s posebnimi optičnimi lastnostmi. V Sloveniji imajo sodobni anorganski materiali na raziskovalnem nivoju pomembno mesto in se s svojimi dosežki uvrščajo visoko v svetovnem merilu. Številne raziskovalne skupine razvijajo materiale z različnimi funkcionalnimi lastnostmi in se med seboj povezujejo preko uporabe analitske infrastrukture ter uporabe skupnih tehnologij. Poleg tega obstajajo v Slovenji številna podjetja, ki proizvajajo anorganske materiale oz. komponente z različnimi funkcionalnimi lastnostmi. Te se razprostirajo od področja elektronike, energetike do inženirskih materialov in predstavljajo pomemben proizvodni program Slovenije, ki pokriva predvsem številne nišne produktne linije.

Postavili smo si sledeče štiri cilje:

 • Povezati znanje in kompetence deležnikov znotraj omogočitvene tehnologije ter tako vzpostaviti učinkovito platformo.
 • Določiti skupne raziskovalno-razvojne strategije pri razvoju in implementaciji različnih sodobnih tehnologij za materiale.
 • Identificirati nove prebojne tehnologije.
 • Povezati znanje in kompetence s preostalimi omogočitvenimi tehnologijami in z vertikalnimi verigami vrednosti drugih SRIPov.

Ukrepi bodo sledili navedenim ciljem, katerih glavni namen je razvoj in implementacija sodobnih tehnologij za materiale z večjim številom deležnikov. Identificirali in vzpodbujali bomo vzpostavitev skupnih kapacitet za zahtevnejše in integrirane tehnologije, kar bo omogočilo večjo konkurenčnost deležnikov na domačem, evropskem in svetovnem trgu.

Na podlagi dosedanjih aktivnosti v okviru SRIPa smo skupaj s preostalimi akterji identificirali sledeči dve fokusni področji, ki sta ključni za nadaljnji razvoj številnih deležnikov:

 • Postavitev pilotnih linij z nivojem tehnološke pripravljenosti (TRL) od 5 – 7, namenjenih pripravi tehnološko naprednih materialov,
 • Postavitev čiste sobe.

Obe področji omogočata tehnološki preboj na številnih aktualnih tematikah, povezanih s razvojem in proizvodnjo novih materialov za elektroniko, fotoniko, energetiko, senzorje in inženirske aplikacije. Prav tako pa omogočata povezovanje deležnikov na znanstvenem (skupne znanstvene publikacije in raziskovalni projekti) in komercialnem področju.

Rezultate razvojnih aktivnosti bomo uporabili predvsem okviru vertikalne verige vrednosti Novi materiali in tudi v okviru ostalih vertikalnih verig vrednosti znotraj SRIP ToP, predvsem v naslednjih:

 • Robotski sistemi in komponente,
 • Napredni senzorji,
 • Novi materiali.

Izkazan pa je tudi interes za vsebinsko sodelovanje  v drugih SRIP-ih, predvsem:

 • SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo,
 • SRIP Pametna mesta in skupnosti,
 • SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo,
 • SRIP Materiali kot končni produkti.

Koordinator

dr. MATJAŽ SPREITZER

RAZISKAVE SODOBNIH MATERIALOV – K9
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova ulica 39
SI-1000 Ljubljana

Mail: matjaz.spreitzer(at)ijs.si
    +386 1 477 37 05

Sodelujoča podjetja

http://www.gorenje-orodjarna.si/si/Gorenje Orodjarna d.o.o.
IJS Nanostrukturni materiali – K7
IJS Odsek za elektronsko keramiko – K5
IJS Odsek za znanosti o okolju – O2
IJS Raziskave sodobnih materialov – K9
https://www.miheu.si/Miheu d.o.o.
http://www.rc-enem.si/RC eNeM d.o.o.
https://www.rls.si/RLS Merilna tehnika d.o.o.
Stelem d.o.o.
http://www.talum.si/Talum Tovarna aluminija d.d. Kidričevo
TECOS
UL FE Laboratorij za telekomunikacije