QU4LITY javni razpis za proizvodna SME podjetja

Cilj projekta QU4LITY je razvoj skupnega modela izdelkov in storitev, ki temelji na podatkih, na področju proizvodnje brez izgub (Zero-Defect Manufacturing – ZDM) ter avtonomne kvalitete (Autonomous Quality – AQ). Projekt QU4LITY to doseže z združevanjem dobaviteljev in končnih uporabnikov izdelkov in storitev v orkestriranih pilotnih linijah po Evropi.

Cilj tega javnega razpisa je potrditi standardizirane QU4LITY koncepte in platforme z novimi piloti ZDM. Poleg tega je namen javnega razpisa tudi izboljšati obstoječo QU4LITY platformo in pilote z dodajanjem novih funkcij, ki dodajajo vrednost. Ta javni razpis bo razširil QU4LITY ekosistem in povečal angažiranost SME podjetij po vsej Evropi na področju ZDM in AQ.

Javni razpis je namenjen predvsem naslednjim SME dejavnostim:

  • Tip A: piloti ZDM za SME proizvajalce, ki uporabljajo paradigmo QU4LITY znotraj avtonomne kakovosti. Ti novi piloti bodo sestavljali rešitve proizvajalcev, ki bodo dopolnjevale obsežne pilote v QU4LITY ekosistemu.

dodeljeni proračun: 362.500 EUR za financiranje 5 predlogov (največji proračun: 72.500 EUR na predlog). Vsak predlog mora predložiti en vlagatelj, konzorciji niso dovoljeni.

  • Tip B: Izboljšave digitalnih platform in pilotov QU4LITY s strani SME podjetij, kar bo podjetjem omogočilo nadaljnji razvoj sistemov projekta z uporabo odprtih API-jev, ki jih ta ponuja.

dodeljeni proračun: 225.000 EUR za financiranje 3 predlogov (največji proračun: 75.000 EUR na predlog). Vsak predlog mora predložiti en vlagatelj, konzorciji niso dovoljeni.

Javni razpis se odpre 7. maja 2020 in bo trajal 3 mesece.

Za dodatne informacije obiščite https://qu4lity-project.eu/.