SRIP Tovarne Prihodnosti

Ključne tehnologije

Za učinkovito delovanje Vertikalnih verig vrednosti (VVV), ki s svojimi fokusnimi področji predstavljajo sinergije SRIP ToP, je nujen tudi razvoj omogočitvenih tehnologij. Omogočitvene tehnologije v SRIP ToP so povezane v Horizontalne mreže (HOM) in predstavljajo bazo znanja tako za VVV v SRIP ToP, kot tudi za vrednostne verige iz drugih SRIP-ov. V okviru navedenih HOM v SRIP ToP sodelujejo slovenski deležniki s kompetencami na področju robotike, tehnologije vodenja, nanotehnologije, fotonike, plazemske tehnologije in sodobnih proizvodnih tehnologij za materiale. Deležniki HOM sodelujejo v SRIP ToP in ostalih SRIP-ih skozi usklajevanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti, souporabo zmogljivosti, znanj in izkušenj, razvoj človeških virov, mreženjem in skupnim zastopanjem interesov v tujini.

Tehnologije: