SRIP Tovarne Prihodnosti

Akcijski načrt

Akcijski načrt

SRIP Tovarne prihodnosti je v sklopu 1. faze svojega delovanja pripravil akcijski načrt. Njegova priprava je potekala v več fazah. Osnutek smo pripravili v sklopu prijave v novembru 2016. Prvi akcijski načrt smo skladno z razpisom oddali v sredini aprila 2017.
Po pozivu DSDS po dopolnitvah, ki smo ga prejeli 31.5.2017, smo 21.6. 2017 oddali izboljšan Akcijski načrt ter zahtevane kratke povzetke.
V začetku julija 2017 smo s strani države prejeli dopis, s katerim potrjujejo večino našega akcijskega načrta.

Tabela ključnih fokusnih področij (vsi SRIP-i)

Ključne usmeritve SRIP Tovarne prihodnosti

Akcijski načrt SRIP  Tovarne prihodnosti – povzetek

Sporazum o ustanovitvi SRIP Tovarne Prihodnosti

Važno!

Iz Akcijskega načrta je bilo izvzeto sledeče:

Pri predlaganem »Centru za procesne in prototipne tehnologije« v okviru »Pametnih mehatronskih orodij« ne gre za fokusno področje oz. tehnologijo, pač pa za izgradnjo raziskovalne infrastrukture. Morebitno financiranje na tem področju se bo izvajalo po drugih postopkih, DSDS S4 pa sprejema argumentacijo, zakaj bi bil takšen center smiseln.
Enako velja za vzpostavitev infrastrukture na ostalih predlaganih fokusnih področjih, npr. ko gre za »Raziskovalna infrastruktura na področju nanotehnologije«.