SRIP Tovarne Prihodnosti

Napredne zelene tehnologije

Plazemske tehnologije predstavljajo ključen okolju prijazen tehnološki postopek pri izdelkih s povišano dodano vrednostjo, saj nadomeščajo klasične mokre kemijske postopke. Senzorske tehnologije so poleg razvoja računalniških tehnologij temeljne za razvoj avtonomnih in pametnih sistemov. Njihovo obvladovanje je ključno za razvoj inteligentnih proizvodnih sistemov, kakor tudi pametnih končnih izdelkov, saj so prav inteligentne senzorske tehnologije tiste, ki omogočajo izdelavo kompleksnih izdelkov z novimi funkcijami in zmogljivostmi. Razvoj novih materialov pa predstavlja pomembno vlogo pri izboljševanju kvalitete življenja. V Sloveniji imajo sodobni anorganski materiali (magnetni in oksidni materiali) na raziskovalnem nivoju pomembno mesto. Razvoj se razprostira od področja elektronike, energetike do inženirskih materialov.

Koordinator

Andrej Kokol

Intrakon d.o.o.
Pot na Novec 12,
SI-2312 Orehova vas, Slovenija

Mail: andrejkokol2(at)gmail.com
  +386 (0)31 637 605

Sodelujoča podjetja